Портал в режимі тестування та наповнення
Меню
Солом'янське управління поліції

Контакти
Сектор документального забезпечення
(044) 249-79-82
Чергова частина
(044) 275-33-00; +38 (063) 445-83-62 - WhatsApp, Viber та Telegram;
Чергова частина відділу поліції № 2
+38 (073) 405-85-44
Електронна адреса
[email protected]
Керівництво Солом'янського управління поліції
ЛЕУС Ігор Володимирович
Посада
начальник управління
звання
полковник поліції
Телефон
Електронна адреса
ЧЕХАНЮК Юрій Петрович
Посада
перший заступник начальника управління
звання
полковник поліції
Телефон
Електронна адреса
ЛОСЬ Юрій Петрович
Посада
заступник начальника управління з превентивної діяльності
звання
підполковник поліції
Телефон
Електронна адреса
МАМОЯН Халіл Юрікович
Посада
заступник начальника управління – начальник слідчого відділу
звання
підполковник поліції
Телефон
Електронна адреса
ГОРБУНОВ Іван Васильович
Посада
заступник начальника управління - начальник кримінальної поліції
звання
майор поліції
Телефон
Електронна адреса

Основні функції та завдання Солом’янського управління поліції:


1) здійснює превентивну та профілактичну діяльність, спрямовану на запобігання вчиненню правопорушень;

2) виявляє причини та умови, що сприяють учиненню кримінальних та адміністративних правопорушень, вживає в межах своєї компетенції заходів щодо їх усунення;

3) вживає заходів з виявлення кримінальних, адміністративних правопорушень; припиняє виявлені кримінальні та адміністративні правопорушення;

4) у межах повноважень, передбачених законом, бере участь у боротьбі з тероризмом, забезпечує ефективне використання сил і засобів під час проведення антитерористичних операцій;

5) уживає заходів, спрямованих на усунення загроз життю та здоров'ю фізичних осіб і публічній безпеці, що виникли внаслідок учинення кримінального, адміністративного правопорушення;

6) здійснює своєчасне реагування на заяви та повідомлення про кримінальні, адміністративні правопорушення або події;

7) у межах повноважень, передбачених законом, організовує та здійснює заходи щодо рятування людей, забезпечення їх безпеки, охорони майна в разі стихійного лиха, аварій, пожеж, катастроф та ліквідації їх наслідків;

8) здійснює досудове розслідування кримінальних правопорушень у межах визначеної підслідності;

9) в межах своєї компетенції організовує і контролює роботу УП щодо виконання ухвал слідчого судді, суду в частині негайного поставлення на облік підозрюваних, обвинувачених, щодо яких застосовано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, та здійснення контролю за їх поведінкою;

10) розшукує осіб, які переховуються від органів досудового розслідування, слідчого судді, суду, ухиляються від виконання кримінального покарання, зникли безвісти, та інших осіб у випадках, визначених законом; у межах повноважень, передбачених законом, організовує та здійснює оперативно - розшукову діяльність;

11) у випадках, передбачених законом, здійснює провадження у справах про адміністративні правопорушення, приймає рішення про застосування адміністративних стягнень та забезпечує їх виконання;

12) доставляє у випадках і порядку, визначених законом, затриманих осіб, підозрюваних у вчиненні кримінального правопорушення, та осіб, які вчинили адміністративне правопорушення;

13) вживає заходів із забезпечення публічної безпеки і порядку на території Солом’янського району міста Києва;

14) вживає всіх можливих заходів для надання невідкладної, зокрема домедичної і медичної, допомоги особам, які постраждали внаслідок кримінальних чи адміністративних правопорушень, нещасних випадків, а також особам, які опинилися в ситуації, небезпечній для їх життя чи здоров'я;

15) вживає заходів для визначення осіб, які не здатні через стан здоров'я, вік або інші обставини повідомити інформацію про себе; встановлює особу за невпізнаним трупом;

16) забезпечує безпеку взятих під захист осіб на підставах та в порядку, визначених законом;

17) вживає заходів із запобігання та припинення насильства в сім'ї;

18) бере участь у межах повноважень, у здійсненні заходів, спрямованих на соціальну адаптацію осіб, які звільнилися з місць позбавлення волі;

19) у межах компетенції, визначеної законом, здійснює контроль за додержанням вимог законів та інших нормативно-правових актів щодо опіки, піклування над дітьми-сиротами та дітьми, позбавленими батьківського піклування, вживає заходів щодо запобігання дитячій бездоглядності, правопорушенням у дитячому середовищі, а також соціального патронажу щодо дітей, які відбували покарання у виді позбавлення волі;

20) здійснює контроль за дотриманням фізичними і юридичними особами спеціальних правил і порядку зберігання і використання зброї, спеціальних засобів індивідуального захисту та активної оборони, боєприпасів, вибухових речовин і матеріалів, інших предметів, матеріалів та речовин, на які поширюється дозвільна система;

21) здійснює у визначеному законом порядку приймання, зберігання та вилученої, добровільно зданої або знайденої вогнепальної, газової, холодної та іншої зброї, боєприпасів, набоїв, вибухових речовин та пристроїв, наркотичних засобів або психотропних речовин;

22) сприяє забезпеченню відповідно до закону правового режиму воєнного або надзвичайного стану, зони надзвичайної екологічної ситуації в разі їх оголошення на всій території України або в окремій місцевості;

23) у межах компетенції забезпечує виконання зобов'язань України в Міжнародній організації кримінальної поліції - Інтерполі (далі - Інтерпол) та Європейському поліцейському офісі (Європолі) (далі - Європол);

24) в визначеному порядку використовує інформаційно - телекомунікаційні системи і банки даних Інтерполу та Європолу;

25) виконує в межах компетенції запити органів правопорядку (правоохоронних органів) інших держав або міжнародних організацій поліції відповідно до закону, міжнародних договорів України, установчих актів та правил міжнародних організацій поліції, членом яких є Україна;

26) у межах інформаційно-аналітичної діяльності формує бази (банки) даних, що входять до єдиної інформаційної системи МВС, користуєтеся базами (банками) даних МВС та інших державних органів, здійснює інформаційно- пошукову та інформаційно-аналітичну роботу, а також оброблення персональних даних у межах повноважень, передбачених законом;

27) здійснює моніторинг оперативної обстановки, вивчає, аналізує і узагальнює результати та ефективність поліцейської діяльності, інформує у визначеному законом порядку, органи державної влади, органи місцевого самоврядування, а також громадськість про здійснення державної політики у сферах забезпечення охорони прав і свобод людини, інтересів суспільства і держави, протидії злочинності, підтримання публічної безпеки і порядку;

28) здійснює розгляд звернень громадян з питань, пов'язаних з діяльністю УП, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери його управління;

29) забезпечує доступ до публічної інформації, що перебуває в його володінні;

30) забезпечує в межах своїх повноважень реалізацію державної політики стосовно захист}' інформації з обмеженим доступом;

31) у межах повноважень, передбачених законом, надає соціальну і правову допомогу громадянам, сприяє державним органам, підприємствам, установам та організаціям у виконанні покладених на них законом обов'язків;

32) забезпечує у випадках, передбачених законодавством, захист державних і власних інтересів в органах державної влади та органах місцевого самоврядування;

33) забезпечує організацію роботи з добору та комплектування УП кваліфікованими кадрами;

34) організовує службову підготовку та стажування поліцейських і працівників УП;

35) забезпечує відповідно до законодавства правовий і соціальний захист поліцейських, інших працівників УП та членів їх сімей;

36) взаємодіє з органами державної влади з питань соціального захисту та пенсійного забезпечення поліцейських, працівників УП та членів їх сімей;

37) організовує систему психологічного забезпечення поліцейських та працівників Солом’янського управління поліції і забезпечує її функціонування;

38) здійснює в межах повноважень, передбачених законом, державний нагляд за охороною праці в УП;

39) забезпечує експлуатацію та функціонування системи зв'язку в УП;

40) здійснює діяльність, пов'язану з державною таємницею, на підставі використання відомостей, які становлять державну таємницю у сфері охорони правопорядку, і пов'язані з виконанню завдань та функцій з реалізації державної політики по проведенню оперативно-розшукової діяльності, розслідуванню кримінальних проваджень, проведення негласних слідчих (розшукових) дій, боротьбі із злочинністю та протиправними діями, режимно-секретного забезпечення службової діяльності, що здійснюється у зв'язку з цим;

41) забезпечує в межах повноважень, передбачених законом, захист інформації, яка є власністю держави, або інформації з обмеженим доступом, вимога щодо захисту якої визначена законом;

42) здійснює контроль та вживає заходів щодо забезпечені протипожежної безпеки в адміністративному приміщенні УП, його відділеннях, а також на територіях, на яких вони розташовані;

43) забезпечує здійснення заходів щодо запобігання корупції і контроль за їх здійсненням;

44) забезпечує в межах встановлених повноважень матеріально-технічне та ресурсне забезпечення діяльності УП;

45) здійснює інші повноваження, визначені законом.


З метою організації своєї діяльності:


1) забезпечує в межах повноважень, передбачених законом, здійснення заходів щодо запобігання корупції, порушень законності, службової дисципліни і контроль за їх реалізацією в УП;

2) у межах наданих повноважень здійснює підбір кадрів;

3) забезпечує в межах повноважень, передбачених законом, реалізацію державної політики стосовно державної таємниці, захисту інформації з обмеженим доступом, контроль за їх збереженням в УП;

4) забезпечує в межах повноважень, передбачених законом, виконання завдань з мобілізаційної підготовки та мобілізаційної готовності держави;

5) організовує діловодство та архівне зберігання документів відповідно до встановлених правил;

6) фінансується за рахунок коштів Державного бюджету України, інших джерел, не заборонених законом, а також забезпечує ефективне і цільове їх використання.

Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux