вул. Володимирська, 15, Київ, 01601, Україна
тел.: +380 44 271 93 33, факс +380 44 278 40 22
e-mail:
[email protected]

для запитів ЗМІ: [email protected]
запити на отримання публічної інформації: [email protected]
для електронних звернень громадян: [email protected]
14.12.2017Головна » Корисна інформація » Офіційно

Статут житлово-будівельного кооперативу "Захисник"

ЖИТЛОВО-БУДІВЕЛЬНИЙ КООПЕРАТИВ “ЗАХИСНИК”

“ЗАТВЕРДЖЕНО”

Розпорядженням виконавчого органу Київської міської Ради (Київською міською державною адміністрацією)

_____.09.2013 № ________

Зареєстровано в Департаменті будівництва та житлового забезпечення Київської міської державної адміністрації

_____09.2013 № ________

 

СТАТУТ

ЖИТЛОВО-БУДІВЕЛЬНОГО КООПЕРАТИВУ “ЗАХИСНИК”

ЖБК “ЗАХИСНИК”

Голова правління ЖБК “ЗАХИСНИК”

А.Г. Гатунок

“____” серпня 2013 року

Підпис голови правління засвідчую:

перший заступник Департаменту будівництва

та житлового забезпечення виконавчого органу Київської міської Ради (Київської міської державної адміністрації)

В.М. Денисенко

“____” серпня 2013 року

Складений на підставі Житлового кодексу України та постанови Ради Міністрів УРСР від 30.04.1985 № 186 “ Про затвердження Примірного статуту житлово-будівельного кооперативу ”

м. Київ                           2013 рік

І. ПОРЯДОК ОРГАНІЗАЦІЇ ЖИТЛОВО-БУДІВЕЛЬНОГО КООПЕРАТИВУ

1. Житлово-будівельний кооператив «Захисник» (надалі – Кооператив) організується при Головному управлінні Міністерства внутрішніх справ України в місті Києві (далі – Головне управління) з метою забезпечення житлом (квартирами) членів (асоційованих членів) кооперативу і їхніх сімей шляхом будівництва одного дев’яти поверхового багатоквартирного житлового будинку (чотири секції): на земельній ділянці, кадастровий номер – 8000000000:63:332:0051, площею 1,4395 га, яка знаходиться на вулиці Бориспільській, 19 у Дарницькому районі міста Києва, за кошти Кооперативу, а також для наступної експлуатації та управління цим будинком.

1.1. Рішення про організацію Кооперативу приймається з урахуванням пропозицій працівників органів та підрозділів Головного управління.

2. Кооператив створено у відповідності до Конституції України, Житлового, Цивільного та Господарського кодексів України, Закону України "Про кооперацію”, постанови Ради Міністрів УРСР від 30 квітня 1985 року № 186 «Про затвердження Примірного статуту житлово-будівельного кооперативу», постанови Кабінету Міністрів України від 20 жовтня 1992 року № 593 «Про дальший розвиток житлово-будівельної (житлової) кооперації», рішення Київської міської ради від 23 червня 2011 року № 329/5716 "Про надання Міністерству внутрішніх справ України земельної ділянки для експлуатації та обслуговування комплексу адміністративних будівель на вул.Бориспільській, 19 у Дарницькому районі м. Києва", розпорядження Київської міської державної адміністрації від 16.07.2013 № 1183 “Про організацію при Головному управлінні Міністерства внутрішніх справ України в місті Києві житлово-будівельного кооперативу "Захисник"”.

3. До Кооперативу приймаються працівники органів та підрозділів (далі – працівники) Головного управління, які виявили бажання вступити до Кооперативу, потребують поліпшення житлових умов і перебувають на квартирному обліку в райдержадміністраціях міста Києва та на обліку бажаючих вступити до Кооперативу в Головному управлінні.

3.1. Число працівників Головного управління, що вступають до організовуваного Кооперативу, не повинно перевищувати кількості квартир у жилому будинку Кооперативу запланованому до будівництва.

4. Головне управління на підставі заяв працівників Головного управління, з додержанням установленої черговості, складає список бажаючих вступити до даного Кооперативу і членів їх сімей.

4.1. Головне управління організовує та проводить загальні збори зазначених працівників, на яких приймається рішення про організацію Кооперативу.

4.2. Рішення загальних зборів про організацію кооперативу, список працівників Головного управління бажаючих вступити до Кооперативу та членів їх сімей, що виявили бажання мешкати в будинку Кооперативу, затверджуються Київською міською державною адміністрацією. При цьому, з урахуванням заяв працівників Головного управління та згідно з вимогами пункту 28 Примірного Статуту, визначаються типи квартир (однокімнатні, двокімнатні та трикімнатні), які надаватимуться вказаним працівникам Головного управління.

4.3. Розподіл квартир між членами Кооперативу проводиться перед здачею житлового будинку в експлуатацію.

5. Після затвердження рішення про організацію Кооперативу скликаються загальні збори працівників Головного управління, які вступають до організовуваного Кооперативу, для прийняття Статуту Кооперативу.

5.1. Кооператив діє на підставі Статуту прийнятого відповідно до Примірного статуту житлово-будівельного кооперативу, затвердженого постановою Ради Міністрів УРСР від 30 квітня 1985 року № 186, і зареєстрованого у Головному управлінні житлового забезпечення виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

5.2. Зміни та доповнення, що вносяться до Статуту Кооперативу також підлягають реєстрації.

5.3. З дня реєстрації Статуту Кооператив набуває статусу юридичної особи і є не прибутковим обслуговуючим кооперативом.

5.4. Повне та скорочене найменування Кооперативу: Житлово-будівельний кооператив «Захисник»; ЖБК «Захисник».

5.5. Юридична і фактична адреси Кооперативу: вулиця Володимирська, 15, Шевченківський район, місто Київ, поштовий індекс - 01601.

5.6. Кооператив користується штампами і круглою печаткою із зазначенням свого найменування. Кооператив має розрахунковий та інші рахунки в установах банків, ідентифікаційний код, власні бланки.

6. Загальні збори членів Кооперативу обирають правління та ревізійну комісію. Збори також затверджують погоджені з виконавчим органом Київської міської ради (Київською міською державною адміністрацією) та будівельною організацією проект і зведений кошторис на будівництво жилого будинку (будинків) та надвірних будівель і встановлюють розмір вступного внеску.

6.1. Кооператив у своїй діяльності керується чинним законодавством України, рішеннями загальних зборів членів (зборів уповноважених) Кооперативу, рішеннями правління Кооперативу та цим Статутом.

II. ПРИЙОМ ГРОМАДЯН ДО ЧЛЕНІВ ЖИТЛОВО-БУДІВЕЛЬНОГО КООПЕРАТИВУ

7. Працівники Головного управління приймаються до членів Кооперативу після досягнення ними вісімнадцятирічного віку.

7.1. Неповнолітній спадкоємець члена кооперативу, який проживає спільно з ним, може бути прийнятий до членів кооперативу з тим, щоб до досягнення ним повноліття його права та обов'язки здійснював опікун (піклувальник).

8. До членів кооперативу приймаються працівники Головного управління, які постійно проживають у місті Києві і перебувають на обліку бажаючих вступити до Кооперативу та внесені до єдиного державного реєстру громадян, які потребують поліпшення житлових умов, або користуються правом позачергового прийому до членів кооперативу, а також особи, зазначені в пунктах 37, 45 цього Статуту, частині першій статті 143, частині другій статті 145 і частині першій статті 146 Житлового Кодексу України.

9. Працівники Головного управління, які перебувають на обліку бажаючих вступити до Кооперативу, приймаються до членів організовуваного Кооперативу у порядку черговості.

9.1. Черговість прийому до членів Кооперативу визначається за часом прийняття на облік бажаючих вступити до Кооперативу (включення до списку осіб, які мають право першочергового вступу до кооперативу).

9.2. В першу чергу до членів Кооперативу приймаються працівники Головного управління:

1) які перебувають на обліку для одержання житлових приміщень у будинках державного або громадського житлового фонду;

2) які відповідно до статті 45 Житлового кодексу України мають право першочергового одержання житлових приміщень в будинках державного або громадського житлового фонду;

9.3. Поза чергою до членів Кооперативу приймаються працівники Головного управління:

1) які відповідно до статті 46 Житлового кодексу України мають право позачергового одержання житлових приміщень в будинках державного або громадського житлового фонду;

2) зазначені у статті 171 Житлового кодексу України.

9.4. Законодавством України право першочергового і позачергового прийому до членів Кооперативу може бути надане й іншим громадянам, які є працівникам Головного управління.

9.5. До членів діючого Кооперативу приймаються перш за все працівники Головного управління, які користуються переважним правом на вступ до даного Кооперативу, а у випадку їх відсутності – інші працівники Головного управління відповідно до черговості бажаючих вступити до Кооперативу та діючого законодавства.

10. Працівники Головного управління, які включені до затвердженого виконавчим органом Київської міської ради (Київською міською державною адміністрацією) списку осіб, що вступають до Кооперативу, вважаються членами цього кооперативу з дня реєстрації цього Статуту, а працівники Головного управління, яких прийнято до діючого Кооперативу – з дня затвердження виконавчим органом Київської міської ради (Київською міською державною адміністрацією) рішення загальних зборів членів Кооперативу про прийом до Кооперативу.

III. ДІЯЛЬНІСТЬ ЖИТЛОВО-БУДІВЕЛЬНОГО КООПЕРАТИВУ. ПРАВА І ОБОВ'ЯЗКИ КООПЕРАТИВУ.

11. Будівництво дев’яти поверхового багатоквартирного житлового будинку Кооперативу (далі – жилий будинок) здійснюється за типовим проектом житлового будинку, відповідно до Правил благоустрою міста Києва, планувальних рішень та набору квартир згідно з потребами членів кооперативу.

11.1. Проектно-кошторисна документація, необхідна для будівництва кооперативного жилого будинку і надвірних будівель розробляється проектними організаціями за рахунок коштів Кооперативу за цінами, нормами та у порядку, встановленими для державного житлового будівництва.

12. Вартість кооперативного жилого будинку і квартир у ньому визначається проектною організацією відповідно до чинного законодавства України.

13. Замовником по проектуванню та будівництву кооперативного жилого будинку є Головне управління.

Технічний нагляд здійснюється в установленому порядку за рахунок коштів, передбачених у зведених кошторисних розрахунках вартості будівництва кооперативного жилого будинку.

13.1. Контроль за будівництвом кооперативного жилого будинку здійснюється Головним управлінням і правлінням Кооперативу.

14. У випадках, коли в будинку (будинках) житлово-будівельного кооперативу за його згодою розміщені (у вбудованих і прибудованих приміщеннях) підприємства й установи торгівлі, громадського харчування і культурно-побутового обслуговування населення або обладнані приміщення громадського призначення, вартість робіт, пов'язаних з будівництвом цих приміщень, після закінчення спорудження будинку відноситься на баланс підприємств і організацій, які здійснюють експлуатацію приміщень. Ці підприємства й організації відповідно до договору, який укладається між ними і кооперативом, беруть участь у спільних витратах кооперативу по експлуатації жилого будинку (будинків) та утриманню прибудинкової території пропорційно площі належної їм частини будинку, а також у витратах кооперативу по капітальному ремонту будинку (будинків) пропорційно балансовій вартості зазначеної частини будинку.

15. Кооператив здійснює експлуатацію і ремонт належного йому жилого будинку, прибудинкової території за рахунок коштів Кооперативу на засадах самооплатності.

15.1. Витрати Кооперативу на технічне обслуговування водопровідних, каналізаційних, теплофікаційних та електричних мереж і обладнання (пристроїв) у будинку відшкодовуються Кооперативу підприємствами, які одержують доходи від експлуатації цих мереж і обладнання (пристроїв).

15.2. Плата за користування тепловою та електричною енергією, водопроводом і каналізацією в кооперативному жилому будинку проводиться за тарифами, встановленими для державного житлового фонду.

16. КООПЕРАТИВ МАЄ ПРАВО:

16.1. Одержати у встановленому порядку у безстрокове користування земельну ділянку для будівництва та обслуговування кооперативного жилого будинку та надвірних будівель;

16.2. Одержати банківський кредит на будівництво кооперативного жилого будинку (будинків) і надвірних будівель;

16.3. На проведення поліпшеного оздоблення та встановлення більш досконалого обладнання кооперативного жилого будинку і квартир у ньому за рахунок коштів членів Кооперативу;

16.4. Передати кооперативний жилий будинок на технічне обслуговування державній житлово-експлуатаційній організації. За клопотанням Кооперативу для експлуатації цього будинку у встановленому порядку може бути створена житлово-експлуатаційна організація Кооперативу;

16.5. Укладати угоди (договори), пов’язані з експлуатацією та ремонтом кооперативного жилого будинку, надвірних будівель, їх добровільним страхуванням та утриманням прибудинкової території;

16.6. Здавати в оренду нежитлові приміщення в кооперативному жилому будинку;

16.7. Організовувати культурно-побутове обслуговування членів Кооперативу та членів їх сімей;

16.8. Відкривати розрахункові рахунки у будь-яких банківських установах, у тому числі в органах Державної Казначейської Служби України;

16.9. Передати у власність члена Кооперативу квартиру, яку він займає в жилому будинку Кооперативу, у разі її викупу.

17. КООПЕРАТИВ ЗОБОВ’ЯЗАНИЙ:

17.1. Зареєструвати кооперативний жилий будинок в Державній реєстраційній службі України;

17.2. Додержувати єдиних правил і норм експлуатації та ремонту житлового будинку і правил користування жилими приміщеннями, утримання жилого будинку та прибудинкової території;

17.3. Провадити щорічні відрахування на проведення поточного і капітального ремонту кооперативного жилого будинку;

17.4. Здійснювати своєчасний ремонт кооперативного жилого будинку, забезпечувати безперебійну роботу інженерного обладнання будинку і жилих приміщень, належно утримувати під’їзди, інші місця загального користування будинку та прибудинкової території;

17.5. Проводити внутрішньоквартирний поточний ремонт або сплачувати його вартість, якщо необхідність у його проведенні викликана ушкодженням частин будинку, інженерних мереж і обладнання, або зв’язана з капітальним ремонтом будинку чи його конструктивних частин;

17.6. Подавати, у встановленому порядку протягом місяця після закінчення фінансового року, звіт про фінансово-господарську діяльність за минулий рік і фінансово-господарський план на поточний рік, затверджені Загальними зборами членів Кооперативу;

17.7. Подавати щорічно статистичну звітність за встановленою формою;

17.8. Видати, на вимогу члена Кооперативу, довідку про сплату пайового внеску за надане йому в користування житлове приміщення для оформлення у встановленому порядку права власності на нерухоме майно.

18. Якщо належний Кооперативу жилий будинок підлягає знесенню у зв’язку з вилученням земельної ділянки для державних або громадських потреб, Кооперативу замість будинку, що зноситься, передається у власність рівноцінний житловий будинок розташований в межах цієї адміністративно-територіальної одиниці.

19. Жилий будинок, нежитлові приміщення та надвірні будівлі споруджені або придбані Кооперативом є його власністю (крім квартир у цьому будинку, за які громадянами повністю внесено пайові внески) і не можуть бути у нього вилучені, продані або передані ним самим як у цілому, так і частинами (квартира, кімната) ні фізичним ні юридичним особам, за винятком передачі, яка здійснюється при ліквідації Кооперативу.

20. Кооператив відповідає по своїх зобов'язаннях усім належним йому майном, на яке згідно з законом може бути звернено стягнення.

21. Спори між Кооперативом та фізичними або юридичними особами вирішуються шляхом переговорів чи в судовому порядку.

IV. КОШТИ ЖИТЛОВО-БУДІВЕЛЬНОГО КООПЕРАТИВУ

22. Кошти Кооперативу складаються з:

1) вступний внесок;

2) пай;

3) внесок на проведення капітального ремонту жилого будинку;

4) внесок на експлуатацію жилого будинку та утримання прибудинкової території;

5) інші надходження (бюджетні кошти, благодійна допомога та інше).

23. Пай, вступний внесок вносяться членами Кооперативу, які вступили до Кооперативу до здачі будинку в експлуатацію. Розмір паю і вступного внеску визначається загальними зборами членів Кооперативу, але не може перевищувати восьми тисяч гривень. Пай, вступний внесок члени Кооперативу вносять на розрахунковий рахунок Кооперативу відкритий в установі банку.

24. Внески на проведення капітального ремонту жилого будинку стягуються з членів Кооперативу та суб’єктів господарювання у користуванні яких знаходяться нежилі приміщення, виходячи з балансової вартості квартир, та нежитлових приміщень у розмірах, встановлених чинним законодавством, а внески на експлуатацію жилого будинку та утримання прибудинкової території в розмірах, необхідних для покриття фактичних витрат Кооперативу на ці потреби, виходячи з жилої площі займаних квартир та нежитлових приміщень.

24.1. Внески на експлуатацію, технічне і санітарне обслуговування жилого будинку, допоміжних приміщень і прибудинкових територій здійснюється в розмірах, необхідних для покриття фактичних витрат Кооперативу на ці потреби, пропорційно загальній площі квартир, займаних їх власниками та площі нежитлових приміщень.

25. За рішенням Загальних зборів членів Кооперативу можуть створюватись спеціальні фонди для цілей, що відповідають завданням Кооперативу (на благоустрій території, культурно-виховну та спортивно-оздоровчу роботу серед членів Кооперативу і членів їх сімей, преміювання членів правління, ревізійної комісії та інших членів Кооперативу).

26. Кошти Кооперативу зберігаються на рахунках Кооперативу відкритих в установах банків України.

V. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ЧЛЕНІВ ЖИТЛОВО-БУДІВЕЛЬНОГО КООПЕРАТИВУ ТА ЧЛЕНІВ ЇХ СІМЕЙ

27. Особа, прийнята до членів Кооперативу за рішенням загальних зборів членів Кооперативу, затвердженим виконавчим органом Київської міської Ради, має право на отримання у безстрокове користування окремої квартири, яка складається з однієї або кількох кімнат, відповідно до кількості членів сім'ї, суми її пайового внеску та граничного розміру жилої площі, передбаченого пунктом 28 цього Статуту.

27.1. Заселення квартир у будинку Кооперативу відбувається на підставі ордеру, який видається виконавчим органом Київської міської Ради. Відмова у видачі ордера може бути оскаржена у судовому порядку.

28. Надання квартири у будинку Кооперативу провадиться в межах 13,65 квадратного метра жилої площі на одну особу, але не менше рівня середньої забезпеченості громадян жилою площею в місті Києві. На прохання члена кооперативу йому надається квартира меншого розміру, але вище рівня, встановленого у даному населеному пункті для взяття громадян на квартирний облік.

28.1. Квартира надається членові кооперативу на членів його сім'ї, вказаних у заяві про вступ до кооперативу. До цієї заяви включаються члени сім'ї, які перебувають з ним на обліку бажаючих вступити до кооперативу. Крім зазначених осіб, член кооперативу вправі включити до заяви дітей, які народилися після взяття його на облік, і дружину (чоловіка), що пізніше вселилася у жиле приміщення, займане тим з подружжя, що перебуває на обліку. Якщо вселення дружини (чоловіка) у жиле приміщення подружжя, що перебуває на обліку, було неможливим, до заяви може бути включений той з подружжя, що проживає окремо, крім випадків, коли він у даному населеному пункті або в приміській зоні забезпечений жилим приміщенням і не потребує поліпшення житлових умов.

28.2. При наявності у члена кооперативу або у кого-небудь з членів його сім’ї права на додаткову жилу площу розмір квартири, що надається, визначається з урахуванням такого права. У цьому разі допускається надання квартири з кількістю жилих кімнат, що перевищує число членів сім’ї.

29. Якщо до заселення будинку Кооперативу склад сім’ї члена кооперативу змінився, в результаті чого надана йому квартира перестає відповідати вимогам передбаченим пунктом 28 Статуту, членові кооперативу, на його прохання, може бути в установленому порядку надана інша квартира в будинку цього Кооперативу, яка відповідає складу сім’ї, що змінився. При відсутності такої квартири члену Кооперативу надається раніше виділена квартира або, за його бажанням, забезпечується можливість позачергового вступу до іншого організовуваного кооперативу.

30. Член Кооперативу має право:

1) обирати й бути обраним до органів управління Кооперативу та до ревізійної комісії Кооперативу;

2) у встановленому порядку з письмової згоди всіх членів сім’ї, які проживають разом з ним, вселити до займаного жилого приміщення свою дружину (чоловіка), дітей, батьків, а також інших осіб. На вселення до батьків їх неповнолітніх дітей вказаної згоди не потрібно;

3) на збереження жилого приміщення при тимчасовій відсутності незалежно від причин і строку відсутності. Тимчасово відсутній член Кооперативу зберігає права і несе обов'язки, передбачені цим Статутом;

4) стягнути з Кооперативу вартість проведеного ремонту або зарахувати її в рахунок внесків на експлуатацію і ремонт будинку у випадках, коли ремонт займаного приміщення викликаний невідкладною необхідністю, а Кооператив не виконав обов’язків по ремонту;

5) вийти з Кооперативу. Громадянин вважається таким, що вийшов з Кооперативу, з дня подання про це заяви до правління Кооперативу;

6) оформити право власності на надану йому і членам його сім’ї квартиру, пайовий внесок за яку внесений ним в повному розмірі;

7) розпоряджатися належним йому на праві власності жилим приміщенням за згодою усіх співвласників майна, а саме: продавати, здавати в найм, оренду, дарувати, заповідати, укладати інші угоди, незаборонені чинним законодавством України.

31. Член Кооперативу має право за згодою загальних зборів членів Кооперативу передати свій пай будь-кому з постійно проживаючих з ним членів сім'ї, які досягли вісімнадцятирічного віку або одружилися чи влаштувалися на роботу в передбачених законом випадках до досягнення зазначеного віку. Пай, який є спільною власністю подружжя, може бути переданий тільки при наявності згоди іншого з подружжя.

31.1. Особа, якій член Кооперативу передав пай, користується перевагою перед усіма іншими особами на вступ до цього Кооперативу. Спори, що виникають у зв'язку з передачею паю вирішуються в судовому порядку.

31.2. Особа, яка придбала у власність жиле приміщення в будинку Кооперативу користується перевагою на вступ до Кооперативу. При відмові у прийомі до кооперативу спір вирішується у судовому порядку.

31.3. До членів Кооперативу може бути прийнято стільки осіб-власників квартири в будинку Кооперативу, скільки є ізольованих кімнат в цій квартирі.

32. Член житлово-будівельного Кооперативу, який потребує поліпшення житлових умов (частина друга і третя статті 134 Житлового кодексу УРСР), має переважне право на одержання квартири, пайовий внесок за яку внесено не повністю, що звільнилася в будинку цього Кооперативу.

32.1. Якщо є кілька членів кооперативу, які мають переважне право на одержання вказаної квартири, питання про те, кому з них її надати, вирішується загальними зборами членів Кооперативу (зборами уповноважених) з урахуванням часу виникнення потреби в поліпшенні житлових умов, а також права на пільги відносно черговості прийому до членів Кооперативу.

32.2. При відсутності таких осіб або при їх відмові від одержання вказаної квартири, переважне право на її одержання має член цього Кооперативу, який бажає замінити займану квартиру на іншу з такою ж кількістю кімнат.

33. Якщо в будинку, де проживає член Кооперативу, звільнилася квартира, пайовий внесок за яку внесено не повністю, члени кооперативу користуються перевагою перед усіма іншими особами на одержання зазначеної квартири. При відмові від одержання такої квартири переважне право надається особі, яка потребує поліпшення житлових умов, за умов вступу до Кооперативу.

Заселення вказаної квартири провадиться на підставі ордеру.

34. Надання членові Кооперативу квартири, що звільнилася, пайовий внесок за яку внесено не повністю, провадиться з додержанням вимог пункту 28 цього Статуту.

35. При відмові члену Кооперативу в наданні жилого приміщення, що звільнилося, у випадках, передбачених пунктами 32 і 33 цього Статуту, спір вирішується у судовому порядку.

36. Член Кооперативу вправі за письмовою згодою проживаючих разом з ним членів сім’ї, включаючи тимчасово відсутніх, провести обмін займаного жилого приміщення, з наймачем жилого приміщення в будинку державного або громадського житлового фонду чи з іншим членом Кооперативу, в тому числі з проживаючими в іншому населеному пункті, за умови прийому до членів Кооперативу особи, яка вселяється у зв'язку з обміном у будинок Кооперативу.

36.1. Член кооперативу або член його сім’ї також має право у встановленому порядку провести обмін жилої площі, що припадає на нього, в тому числі суміжної кімнати або частини кімнати, з особами, зазначеними в цьому пункті, за умови, що від'їжджаючий у порядку обміну вселяється як член сім'ї тих, що залишилися проживати в цьому приміщенні. Якщо обмін частини жилого приміщення пов'язаний з вибуттям члена Кооперативу з Кооперативу, то такий обмін провадиться за умови вступу до Кооперативу члена його сім'ї або особи, яка вселяється як член сім'ї тих, що залишилися проживати в цьому приміщенні.

36.2. Обмін жилими приміщеннями між членами того ж самого Кооперативу провадиться за рішенням загальних зборів членів Кооперативу. У разі заперечення Кооперативу проти обміну спір вирішується в судовому порядку.

36.3. Обмін не допускається у випадках, зазначених у статті 86 Житлового кодексу.

37. Особа, яка вступає до Кооперативу у зв'язку з обміном жилого приміщення, користується перевагою перед усіма іншими особами на вступ до цього кооперативу. У разі вибуття члена кооперативу з Кооперативу у зв'язку з обміном частини жилого приміщення така перевага надається одному з членів сім'ї, які проживали разом з ним, а при відмові членів сім'ї від вступу до Кооперативу - особі, яка вселилася як член сім'ї тих, що залишилися проживати в цьому приміщенні. При відмові у прийомі до Кооперативу вказаних осіб спір вирішується в судовому порядку.

38. Угода про обмін жилими приміщеннями, в тому числі й між членами того ж самого Кооперативу, набирає чинності з моменту одержання ордерів, що видаються виконавчим органом Київської міської Ради. Відмову у видачі ордера може бути оскаржено в судовому порядку.

39. Якщо між членом Кооперативу і членами його сім'ї не досягнуто згоди про обмін, то член Кооперативу, а також його дружина, що має право на частину паєнагромадження, можуть вимагати в судовому порядку примусового обміну займаного приміщення на приміщення в різних будинках (квартирах).

40. При обміні жилого приміщення в будинку державного або громадського житлового фонду на жиле приміщення в будинку Кооперативу особа, яка вступає до Кооперативу у зв’язку з обміном, зобов'язана внести на рахунок Кооперативу в установі банку пайовий внесок не менший, ніж розмір паєнагромадження члена Кооперативу, який вибув.

40.1. Якщо особа, яка вступає до кооперативу у зв'язку з обміном, є з членом кооперативу близьким родичем (батьки, діти, дід, бабка, рідні брати і сестри), вона звільняється від внесення зазначеного пайового внеску за умови передачі їй паєнагромадження вибулим членом кооперативу.

40.2. При обміні жилого приміщення в будинку Кооперативу на інше жиле приміщення в будинку цього або іншого Кооперативу провадиться зарахування рівних сум паєнагромаджень. Різниця у паєнагромадженнях має бути відповідно внесена новоприйнятим членом Кооперативу і одержана вибулим з Кооперативу.

41. Член Кооперативу вправі за згодою членів сім'ї, які проживають разом з ним, і правління Кооперативу здавати в найом частину жилого приміщення, а в разі тимчасового виїзду всієї сім'ї - все приміщення. Договір найму підлягає реєстрації в правлінні Кооперативу. До такого договору застосовуються правила про договір піднайму в будинках державного і громадського житлового фонду (статті 91 - 94, 97 Житлового кодексу).

42. Член Кооперативу і члени його сім'ї, які проживають разом з ним, можуть за взаємною згодою дозволити тимчасове проживання у жилому приміщенні, що є в їх користуванні, інших осіб без стягнення плати за користування приміщенням (тимчасових жильців), у тому числі опікуна чи піклувальника, який не є членом сім'ї члена Кооперативу.

42.1. Вселення жильців на строк понад півтора місяця допускається за умови, якщо розмір жилої площі, що припадає на кожного, хто проживав в цьому приміщенні, буде не менший рівня середньої забезпеченості громадян жилою площею в даному населеному пункті.

42.2. Тимчасові жильці на вимогу члена Кооперативу або членів сім'ї, які проживають разом з ним, зобов'язані негайно звільнити приміщення, а при відмові - підлягають виселенню у судовому порядку без надання іншого жилого приміщення.

43. Поділ квартири між членом Кооперативу і його дружиною допускається в разі розірвання шлюбу між ними, якщо пай є спільною власністю подружжя і якщо кожному з колишнього подружжя можливо виділити ізольоване жиле приміщення в займаній ними квартирі. Поділ квартири провадиться за згодою між колишнім подружжям, а при відсутності згоди - за рішенням суду.

43.1. Угода між колишнім подружжям про поділ паю є обов'язковою для Кооперативу і виконавчого органу Київської міської Ради при вирішенні питання про членство іншого з подружжя в Кооперативі. При наявності рішення суду про поділ паю особа визнається членом Кооперативу з моменту набрання рішенням суду законної сили.

43.2. Якщо поділити квартиру неможливо, один з колишнього подружжя, за яким визнано право на частину паєнагромадження, вправі вимагати від другого, який є членом Кооперативу, виплати йому суми, що відповідає його частині паєнагромадження. Після одержання зазначеної компенсації він зобов'язаний звільнити займане приміщення, а в разі відмови - підлягає виселенню в судовому порядку без надання іншого жилого приміщення.

44. При проведенні капітального ремонту жилого будинку Кооперативу, коли він не може бути проведений без виселення громадян, які проживають у цьому будинку, Кооператив надає членові кооперативу і членам його сім'ї на час проведення ремонту інше жиле приміщення в будинку (частини будинку), виділеному Кооперативу виконавчим органом Київської міської Ради або Головним управлінням. У разі відмови члена кооперативу від переселення в це приміщення Кооператив або організація, на обслуговуванні якої перебуває будинок Кооперативу, можуть вимагати переселення його в судовому порядку.

44.1. Жиле приміщення, надаване на час капітального ремонту, має знаходитись у межах даного населеного пункту й відповідати встановленим санітарним і технічним вимогам.

44.2. Після закінчення капітального ремонту і прийняття будинку державною комісією член кооперативу вселяється у жиле приміщення, яке він раніше займав. У разі відмови від звільнення жилого приміщення, наданого на час проведення капітального ремонту, член кооперативу і члени його сім'ї підлягають виселенню в судовому порядку за позовом Кооперативу або виконавчого органу Київської міської Ради чи Головного управління.

44.3. У період проживання у зв'язку з капітальним ремонтом в іншому жилому приміщенні член кооперативу зберігає права і несе обов'язки, передбачені цим Статутом, а також вносить квартирну плату за приміщення, надане йому на час ремонту, і плату за комунальні послуги.

45. Працівник Головного управління може бути членом тільки цього Кооперативу, крім випадку вступу до новостворюваного кооперативу у зв'язку з потребою у поліпшенні житлових умов. У цьому разі в період будівництва будинку член Кооперативу користується правами, і виконує обов'язки в обох кооперативах.

46. Член Кооперативу зобов'язаний:

1) виконувати вимоги цього Статуту та рішення загальних зборів членів кооперативу (зборів уповноважених);

2) у встановлений рішенням Загальних зборів членів Кооперативу (зборами уповноважених) строк внести вступний та пайовий внески;

3) своєчасно вносити плату за комунальні послуги, здійснювати платежі на покриття витрат кооперативу з експлуатації, капітального ремонту жилого будинку та утримання прибудинкової території;

4) використовувати жиле приміщення відповідно до його призначення, забезпечувати збереження в цілісності жилого приміщення та всього будинку, бережно і дбайливо ставитися до санітарно-технічного та іншого обладнання, об’єктів благоустрою;

5) дотримуватись правил і порядку утримання жилих будинків та прибудинкової території, правил протипожежної безпеки, підтримувати чистоту та порядок у під’їзді, на сходових клітинах та у інших приміщеннях жилого будинку;

6) провадити за свій рахунок поточний ремонт квартири в якій проживає;

7) у випадку відчуження наданої, як члену Кооперативу, квартири звільнити її спільно з членам сім’ї.

47. Новоприйнятий член Кооперативу, у тому числі громадянин, який придбав у власність жиле приміщення в будинку Кооперативу, зобов'язані виконувати винесені до їх вступу до Кооперативу рішення загальних зборів членів Кооперативу (зборів уповноважених), якими на членів Кооперативу покладаються певні обов'язки, у тому числі накладені до їх вступу до Кооперативу.

48. Громадяни, які придбали у власність квартиру в будинку Кооперативу та не виявили бажання вступити до членів цього Кооперативу, здійснюють плату за користування комунальними послугами у встановленому для членів Кооперативу розмірі, а також беруть участь у загальних витратах Кооперативу з експлуатації і капітального ремонту будинку та утримання прибудинкової території.

49. Особа, яка вступає до Кооперативу замість вибулої, повинна внести пайовий внесок, рівний розмірові паєнагромадження вибулого члена кооперативу.

50. Члена Кооперативу може бути виключено з кооперативу у випадках:

1) надання відомостей, що не відповідають дійсності і були підставою для прийому до кооперативу, а також неправомірних дій посадових осіб при розгляді питання про прийом до членів кооперативу;

2) установлення вироком суду, що пайовий внесок складається з коштів, одержаних злочинним шляхом;

3) неодержання ордеру та не заселення квартири без поважних причин протягом місяця з дня видачі ордера члену кооперативу;

4) систематичного руйнування або псування жилого приміщення, або використання його не за призначенням, що робить неможливим для інших проживання з членом кооперативу в одній квартирі або в одному будинку, якщо заходи громадського впливу виявились безрезультатними;

5) систематичного невиконання рішень загальних зборів членів Кооперативу;

6) виїзду на інше постійне місце проживання;

7) несплати пайового внеску;

8) систематичної несплати внесків на потреби кооперативу або внесків на експлуатацію та ремонт жилого будинку.

Рішення про виключення з Кооперативу може бути оскаржено в судовому порядку. Рішення суду, яким особа визнана необґрунтовано виключеною з Кооперативу, є підставою для поновлення цієї особи у членах Кооперативу.

51. У разі вибуття члена Кооперативу з Кооперативу до заселення будинку або виключення його з кооперативу член його сім'ї, який перебував разом з ним на обліку бажаючих вступити до Кооперативу, має переважне право перед іншими особами на вступ до Кооперативу. Тому з подружжя члена Кооперативу, якому належить право на частину паєнагромадження, надається перевага перед іншими членами сім'ї. У випадку відмови у прийомі до Кооперативу вказаних осіб спір може бути вирішений у судовому порядку.

52. Член Кооперативу, виключений з Кооперативу, втрачає право користування квартирою в будинку Кооперативу і при відмові звільнити її підлягає виселенню в судовому порядку без надання іншого жилого приміщення.

53. Особі, яка вибула з Кооперативу, повертається внесена нею сума паєнагромаджень за мінусом послуг установи банку, крім випадку виключення з Кооперативу на підставі підпункту 2 пункту 50 цього Статуту коли сума паєнагромадження згідно з вироком суду направляється у доход держави або відповідної організації.

Повернення паєнагромадження здійснюється після внесення відповідної суми новоприйнятим членом Кооперативу. Вступний внесок та кошти, внесені членом Кооперативу на проведення капітального ремонту жилого будинку та на інші цілі, поверненню не підлягають. Заборгованість особи, яка вибула з Кооперативу, по платежах Кооперативу, стягується в судовому порядку.

54. Члени сім'ї, які проживають спільно з членом Кооперативу, мають рівне з ним право користування жилим приміщенням. Таке саме право набувають особи, які вселилися у жиле приміщення в будинку Кооперативу як члени сім'ї, якщо при їх вселенні не було іншої угоди про порядок користування жилим приміщенням.

54.1. Члени сім'ї члена Кооперативу, крім дружини (чоловіка), якій (якому) належить право на частину паєнагромадження, не мають права вимагати поділу квартири, її продажу та здачі в оренду, а також вселення інших осіб, за винятком неповнолітніх дітей.

54.2. До членів сім’ї члена Кооперативу належать особи, які проживають спільно з ним: дружина (чоловік) члена Кооперативу, їхні діти та батьки. Членами сім’ї члена Кооперативу можуть бути визнані інші особи, якщо вони постійно мешкають спільно з членом Кооперативу та ведуть з ним спільне господарство.

54.3. Припинення сімейних відносин з членом Кооперативу не позбавляє колишніх членів його сім’ї права користування займаним жилим приміщенням.

55. Якщо член Кооперативу, виключений з Кооперативу, помер або вибув з нього з інших причин, члени його сім’ї, що мешкають з ним, зберігають право користування жилим приміщенням при умові вступу до Кооперативу одного з них.

55.1. Член сім’ї, який виявив бажання вступити до Кооперативу замість колишнього члена Кооперативу, має переважне право перед іншими особами. Дружині (чоловіку) члена Кооперативу, якій (якому) належить право на частину паєнагромаджень, надається перевага на вступ до Кооперативу перед іншими членами сім’ї.

55.2. При відсутності дружини (чоловіка) члена кооперативу, якій (якому) належить право на частину паєнагромадження, а також при відмові їй в прийомі до Кооперативу, така перевага надається спадкоємцям члена Кооперативу, які мешкають разом з ним. До Кооперативу може бути прийнято стільки спадкоємців, скільки є в наявності ізольованих кімнат у квартирі.

55.3. У випадку відмови в прийомі до Кооперативу вищевказаних осіб, спір вирішується у судовому порядку. Спадкоємці, які не мають права на вступ до Кооперативу, або які відмовились від цього права, успадковують паєнагромадження померлого члена кооперативу у встановленому законом порядку.

56. Члени сім’ї члена Кооперативу, які перебувають на обліку бажаючих вступити до Кооперативу, за умови вступу до Кооперативу мають переважне право на одержання жилого приміщення, що звільнилося в будинку цього Кооперативу, якщо відсутні особи, вказані в пунктах 32 і 33 цього Статуту, або вони від одержання жилого приміщення, що звільнилося, відмовилися. Надання членам сім'ї члена Кооперативу зазначеного жилого приміщення провадиться з додержанням вимог пункту 28 цього Статуту. У разі виникнення спору питання вирішується в судовому порядку.

57. При тимчасовій відсутності члена Кооперативу або члена його сім’ї, якому належить право на частину паєнагромаджень, за ними зберігається жиле приміщення незалежно від причин і строку відсутності. У разі тимчасової відсутності інших членів сім’ї члена Кооперативу жиле приміщення за ними зберігається у випадках і в межах строків, встановлених ст. 71 Житлового кодексу.

58. Повнолітні члени сім’ї члена Кооперативу зобов'язані брати участь в оплаті витрат по експлуатації та ремонту будинку і квартири.

59. Якщо члена Кооперативу виключено з Кооперативу з підстав передбачених підпунктами 1, 2, 3 і 7 пункту 50 цього Статуту, то члени його сім’ї та інші особи, які спільно проживають з ним, підлягають виселенню в судовому порядку без надання іншого жилого приміщення.

59.1. Члени сім’ї члена Кооперативу та інші особи, які мешкають спільно з ним, можуть бути виселені у судовому порядку без надання іншого жилого приміщення у випадках, передбачених ст. 116 Житлового кодексу України.

VI. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ І РЕВІЗІЙНА КОМІСІЯ ЖИТЛОВО-БУДІВЕЛЬНОГО КООПЕРАТИВУ

60. Органами управління Кооперативу є загальні збори членів кооперативу (Збори уповноважених) і Правління кооперативу.

Загальні збори Кооперативу є вищим органом управління Кооперативу.

Загальні збори:

1) приймають Статут кооперативу;

2) обирають правління і ревізійну комісію кооперативу;

3) приймають громадян до членів Кооперативу і виключають з Кооперативу;

4) затверджують, а в разі необхідності – перезатверджують проектно-кошторисну документацію на будівництво жилого будинку та надвірних будівель;

5) приймають рішення про одержання банківського кредиту на будівництво жилого будинку та надвірних будівель;

6) встановлюють розмір та строк внесення вступного внеску;

7) затверджують розрахунок вартості квартир;

8) встановлюють розміри пайових внесків і строк їх внесення;

9) розподіляють квартири між членами ново організовуваного Кооперативу;

10) приймають рішення про порядок експлуатації жилого будинку;

11) затверджують звіт правління Кооперативу про фінансово-господарську діяльність Кооперативу за минулий рік і фінансово-господарський план на поточний рік;

12) встановлюють строки внесення внесків на капітальний ремонт жилого будинку, внесків на експлуатацію жилого будинку та утримання прибудинкової території, плати за комунальні послуги і приймають рішення про стягування з членів кооперативу пені за несвоєчасне їх внесення (в межах 0,2 % від суми платежу за кожен день прострочення);

13) приймають рішення про надання жилого приміщення, що звільнилося, в будинку Кооперативу, пайовий внесок за яке внесено не повністю;

14) приймають рішення про надання члену кооперативу замість займаної іншої квартири з такою ж кількістю кімнат;

15) приймають рішення про створення спеціальних фондів, встановлюють розмір і строки внесення членами Кооперативу внесків до цих фондів, а також порядок їх витрачання;

16) встановлюють порядок витрачання інших надходжень;

17) приймають рішення про переобладнання не придатних для проживання жилих приміщень у будинку Кооперативу в нежилі. Рішення загальних зборів з цього питання затверджуються Київською міською державною адміністрацією;

18) приймають рішення про оплату праці та заохочення членів правління, ревізійної комісії та інших членів Кооперативу;

19) розглядають скарги на дії правління і ревізійної комісії Кооперативу;

20) вирішують інші питання, що належать до відання Кооперативу.

61. При наявності в Кооперативі 75 і більше членів замість загальних зборів членів Кооперативу можуть скликатися збори уповноважених. Уповноважені обираються загальними зборами членів Кооперативу по одному від п'яти членів Кооперативу строком на два роки.

Збори уповноважених вирішують ті ж питання, що й загальні збори членів кооперативу, крім зазначених у підпунктах 1, 2, 4, 7 - 9 пункту 60 та в пунктах 75 і 76 цього Статуту.

62. Загальні збори членів Кооперативу (збори уповноважених) скликаються правлінням не рідше двох разів на рік.

62.1. Позачергові збори скликаються на вимогу 1/3 загальної кількості членів Кооперативу, на вимогу правління Кооперативу, ревізійної комісії, а також Київської міської державної адміністрації або начальника Головного управління та профспілкового комітету.

62.2. Загальні збори членів Кооперативу (збори уповноважених) визнаються правочинними, якщо на них присутні не менше 2/3 загального числа членів кооперативу (уповноважених).

62.3. Рішення Загальних зборів членів Кооперативу (зборів уповноважених) приймаються простою більшістю, а рішення про прийняття Статуту Кооперативу, прийом до Кооперативу і виключення з Кооперативу, про затвердження розрахунку вартості квартир, встановлення розмірів пайових внесків і про розподіл квартир між членами новоорганізованого кооперативу - більшістю не менше 3/4 голосів присутніх на зборах членів Кооперативу (уповноважених). Рішення про реорганізацію та ліквідацію Кооперативу приймаються загальними зборами членів Кооперативу при умові, що за нього проголосувало не менше 3/4 загальної кількості всіх членів Кооперативу.

62.4. Замість члена кооперативу на Загальних зборах членів кооперативу може бути присутня уповноважена ним особа. Повноваження підтверджуються довіреністю, засвідченою нотаріально або у формі визначеній ст. 245 Цивільного кодексу України. Уповноважена особа може представляти інтереси одного члена Кооперативу.

63. Правління Кооперативу є виконавчим органом Кооперативу, підзвітним загальним зборам членів Кооперативу (зборам уповноважених). Правління обирається загальними зборами членів Кооперативу з числа членів Кооперативу у кількості не менше 3 (трьох) осіб строком на 3 (три) роки.

63.1. Правління обирає з свого складу голову та його заступника (заступників). Голова Кооперативу здійснює повсякденне керівництво діяльністю Кооперативу, забезпечує виконання рішень загальних зборів членів Кооперативу (зборів уповноважених) і правління.

63.2. Правління Кооперативу забезпечує дотримання Кооперативом та його членами чинного законодавства з питань діяльності Кооперативу. Члени правління Кооперативу виконують свої обов'язки на громадських засадах або за платню, згідно з рішенням загальних зборів членів Кооперативу (зборів уповноважених).

64. Правління кооперативу:

1) забезпечує додержання Кооперативом та його членами законодавства України, розпоряджень Київської міської державної адміністрації з питань діяльності Кооперативу та Статуту Кооперативу;

2) забезпечує належне оформлення будівництва жилого будинку та надвірних будівель;

3) здійснює контроль за будівництвом жилого будинку та надвірних будівель;

4) визначає представника Кооперативу для участі у державній комісії з приводу прийняття в експлуатацію жилого будинку і надвірних будівель;

5) забезпечує підготовку звіту про фінансово-господарську діяльність Кооперативу за минулий рік та фінансово-господарського плану, кошторису доходів і витрат на поточний рік та подає їх на затвердження загальними зборами членів Кооперативу (зборами уповноважених);

6) розпоряджається коштами Кооперативу відповідно до затвердженого загальними зборами членів Кооперативу (зборами уповноважених) кошторису доходів і витрат на поточний рік;

7) укладає договори та інші угоди, пов’язані з діяльністю Кооперативу;

8) представляє інтереси Кооперативу в державних і громадських органах, на підприємствах, в установах та організаціях;

9) подає заявки і розрахунки на виконання проектних, ремонтних та інших робіт, пов'язаних з експлуатацією і ремонтом жилого будинку та утриманням прибудинкової території;

10) контролює надходження від членів Кооперативу платежів, веде повний і точний облік заборгованості, забезпечує її погашення;

11) контролює надходження від членів Кооперативу вступних внесків, пайових внесків, внесків на капітальний ремонт житлового будинку, на експлуатацію житлового будинку та утримання прибудинкової території, платні за комунальні послуги;

12) у випадку несвоєчасного внесення членами Кооперативу відповідних платежів, вживає заходів до їх стягнення в установленому порядку;

13) забезпечує ведення діловодства, бухгалтерського обліку і складання звітності;

14) веде список членів Кооперативу та членів їх сімей на отримання жилих приміщень, що звільнилися у будинку Кооперативу, пайовий внесок за які внесено не повністю;

15) повідомляє Головне управління про звільнення жилого приміщення в будинку Кооперативу в разі відсутності спадкоємців за законом і за заповітом;

16) готує пропозиції про прийом до Кооперативу і виключення з Кооперативу, надання жилих приміщень та з інших питань, що належать до відання загальних зборів членів Кооперативу (Зборів уповноважених);

17) погоджує здачу жилих приміщень в будинку Кооперативу в найом. Реєструє договори найму;

18) приймає на роботу та звільняє працівників (робітників) і службовців, які обслуговують жилий будинок та прибудинкову територію;

19) забезпечує проведення загальних зборів членів Кооперативу (зборів уповноважених);

20) звітує перед загальними зборами членів Кооперативу (зборами уповноважених) не рідше одного разу на рік;

21) вирішує інші питання, пов'язані з діяльністю Кооперативу, за винятком тих, які належать до компетенції загальних зборів членів Кооперативу (зборів уповноважених).

65. Засідання правління Кооперативу скликаються головою правління в разі необхідності, але не рідше одного разу на квартал. Засідання можуть скликатися також на вимогу членів правління або ревізійної комісії. Рішення правління приймаються простою більшістю голосів присутніх членів правління відкритим голосуванням.

66. Платіжні документи підписуються головою правління або його уповноваженим заступником та бухгалтером Кооперативу.

67. Ревізійна комісія обирається загальними зборами членів Кооперативу з їх числа у кількості не менше трьох осіб на 2 роки. Ревізійна комісія обирає зі свого складу голову комісії. Голова та члени ревізійної комісії виконують свої обов’язки на громадських засадах.

68. Ревізійна комісія Кооперативу:

1) здійснює контроль за додержанням правлінням Кооперативу і членами Кооперативу чинного законодавства України, рішень і розпоряджень Київської міської державної адміністрації з питань діяльності Кооперативу та цього Статуту;

2) проводить не рідше одного разу на рік (при необхідності – за участю відповідальних спеціалістів) планові ревізії фінансово-господарської діяльності Кооперативу та про результати звітує перед загальними зборами членів Кооперативу (Зборів уповноважених);

3) перевіряє виконання правлінням Кооперативу рішень загальних зборів членів Кооперативу (зборів уповноважених);

4) контролює правильність укладання правлінням Кооперативу договорів;

5) перевіряє правильність нарахування і своєчасність внесення платежів для оплати витрат Кооперативу на експлуатацію та ремонт будинку, утримання прибудинкової території та інших платежів;

6) контролює своєчасність розгляду правлінням Кооперативу звернень членів Кооперативу та інших громадян.

69. У випадку виявлення допущених правлінням Кооперативу порушень чинного законодавства, рішень і розпоряджень Київської міської державної адміністрації з питань діяльності Кооперативу та Статуту Кооперативу, а також порушень фінансової дисципліни ревізійна комісія повідомляє про це загальні збори Кооперативу (збори уповноважених), а при необхідності - також Київську міську державну адміністрацію.

70. До складу правління та ревізійної комісії Кооперативу не можуть одночасно входити особи, які є між собою близькими родичами або перебувають у свояцтві.

Члени правління та ревізійної комісії, а також особи, які є з ними близькими родичами або перебувають у свояцтві, не можуть займати оплачувані посади в цьому Кооперативі.

71. Рішення загальних зборів членів Кооперативу про обрання правління та ревізійної комісії Кооперативу або окремих їх членів, а також рішення правління та ревізійної комісії про обрання керівників цих органів у місячний термін подаються у Київську міську державну адміністрацію для реєстрації складу вказаних органів. Адміністрація має право відмовити в реєстрації, якщо встановить, що вибори були проведені з порушенням законодавства.

72. Члени правління та члени ревізійної комісії Кооперативу, які винні у порушенні законодавства або Статуту Кооперативу, чи заподіянні шкоди інтересам держави, Кооперативу, громадянам, або не справляються із своїми обов’язками, можуть бути достроково відкликані за рішенням загальних зборів членів кооперативу (зборів уповноважених).

73. Члени правління та члени ревізійної комісії Кооперативу, які завдали своїми діями шкоди Кооперативу, несуть перед ним матеріальну відповідальність у встановленому чинним законодавством порядку.

74. Контроль за діяльністю Кооперативу, за експлуатацією та ремонтом належного йому будинку здійснює Київська міська державна адміністрація. Київська міська державна адміністрація вправі скасувати рішення загальних зборів або правління Кооперативу, якщо вони суперечать чинному законодавству.

74.1. Київська міська державна адміністрація може поставити перед загальними зборами членів Кооперативу (зборами уповноважених) питання про виключення окремих осіб з членів Кооперативу за наявності підстав, передбачених пунктом 50 цього Статуту, та про усунення від роботи у правлінні або ревізійній комісії Кооперативу осіб, винних у грубому порушенні законодавства або Статуту Кооперативу чи заподіянні істотної шкоди інтересам держави, Кооперативу та громадян.

74.2. У разі незгоди загальних зборів членів Кооперативу (зборів уповноважених) з указаними пропозиціями Київської міської державної адміністрації, а також у випадку, якщо загальні збори членів Кооперативу (збори уповноважених) не розглянуть ці пропозиції протягом місяця, рішення про виключення з членів Кооперативу, або усунення від роботи в правлінні або ревізійній комісії приймає Київська міська державна адміністрація.

Рішення Київської міської державної адміністрації про виключення з членів Кооперативу може бути оскаржене у судовому порядку.

VII. РЕОРГАНІЗАЦІЯ ТА ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ЖИТЛОВО-БУДІВЕЛЬНОГО КООПЕРАТИВУ

75. За рішенням загальних зборів членів Кооперативу, затвердженим виконавчим органом Київської міської ради Київською міською державною адміністрацією, може бути проведена реорганізація Кооперативу (злиття, приєднання, поділ, перетворення та виділення).

76. Діяльність Кооперативу припиняється у разі прийняття загальними зборами членів кооперативу рішення про його ліквідацію, затвердженого виконавчим органом Київської міської ради Київською міською державною адміністрацією, а також в інших випадках, передбачених законодавством України.

77. У випадку ліквідації Кооперативу майно, що залишилося після задоволення всіх пред’явлених Кооперативу претензій, передається Київській міській державній адміністрації.

78. Колишнім членам Кооперативу, які проживають у жилому будинку ліквідованого Кооперативу, надається переважне право на укладення договору найму займаних ними жилих приміщень.

Статут прийнятий загальними зборами членів житлово-будівельного кооперативу “Захисник” при ГУМВС України в місті Києві.

Протокол № _______ від ____ серпня 2013 року

Всього членів кооперативу - _____________ особи

Присутні - _____________ особи

Голосували:

За - _____________ особи

Проти - _____________ особи

Утримались - _____________ особи

Голова зборів __________________

Секретар зборів ________________

Вірно:

Голова правління ЖБК “Захисник” при ГУМВС України в місті Києві

А.Г. Гатунок

Підпис голови правління засвідчую:

Перший заступник директора Департаменту будівництва та житлового забезпечення КМДА  

В.М. Денисенко

При використанні матеріалу гіперпосилання на npu.gov.ua обов`язкове
версія для друку