Структура Головного управління Національної поліції у місті Києві

Апарат ГУНП

 • Керівництво

  ГРАФІК

  особистого прийому громадян керівництвом Головного управління Національної поліції у місті Києві

  Керівництво

  Дні та години прийому

  Начальник Головного управління Національної поліції у м. Києві

  ВИГІВСЬКИЙ Іван Михайлович

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  перший понеділок місяця

  з 15.00 до 18.00

  Т.в.о. заступника начальника - начальник слідчого управління

  ШУМЕЙКО Дмитро Олександрович

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Четвер

  з 10.00 до  12.00

  Заступник начальника

  НЕЧИТАЙЛО Віктор Олександрович 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Середа з 15.00 до 17.00

  третій понеділок місяця

  з 15.00 до 17.00 

  Т.в.о. заступника начальника - начальник кримінальної поліції

  ГАРАСТЮК Андрій Миколайович

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  четвертий понеділок місяця

  з 15.00 до 17.00

  Заступник начальника

  КУЗЬМЕНКО Руслан Петрович

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  другий понеділок місяця

  з 15.00 до 17.00

   

 • Управління превентивної діяльності

  Управління превентивної діяльності Головного управління Національної поліції у м. Києві

  Начальник управління превентивної діяльності Онисько Олег Васильович

   

  Kонтакти

  Телефон чергової частини   (044) 271-95-98

  Телефон канцелярії: (044) 271-92-06

  Адреса: Володимирська, 15, м. Київ, 01601

   

  ГРАФІК

  особистого прийому громадян керівництвом управління превентивної діяльності Головного управління Національної поліції у місті Києві

  Керівництво

  Дні та години прийому

  Начальник управління превентивної діяльності

  полковник поліції ОНИСЬКО Олег Васильович

  Вівторок:

  з 11.00 до 13.00

  Заступник начальника управління - начальник відділу дільничних офіцерів поліції

  полковник поліції БОЙКО Ігор Мирославович

  Середа:

  з 11.00 до  13.00

  Заступник начальника управління - начальник відділу масових і охоронних  заходів

  полковник поліції ПЕТРИЧКА Сергій Семенович

  Четвер:

  з 11.00 до 13.00

  Діяльність управління

  Управління превентивної діяльності (УПД) Головного управління Національної поліції (ГУНП)  у м. Києві є структурним підрозділом апарату Головного управління Національної поліції у м. Києві.

  В УПД ГУНП у м. Києві входять такі відділи:

  • відділу охорони публічного порядку;
  • відділ масових і охоронних заходів;
  • відділ дільничних офіцерів поліції;
  • відділ превентивної комунікації;
  • відділ ювенальної превенції;
  • відділ контролю за обігом зброї у сфері дозвільної системи.

  УПД ГУНП у м. Києві забезпечує організацію, координацію, аналіз, планування, контроль за діяльністю своїх відділів і відокремлених структурних підрозділів за напрямом діяльності з питань забезпечення публічної безпеки і порядку, охорони прав і свобод людини, інтересів суспільства і держави, протидії злочинності, а також надання в межах, визначених законом, послуг з допомоги особам, які з особистих, економічних, соціальних причин або внаслідок надзвичайних ситуацій потребують такої допомоги.

  Діяльність УПД ГУНП у м. Києві ґрунтується на принципах верховенства права, дотримання прав і свобод людини, законності, відкритості та прозорості, політичної нейтральності, взаємодії з населенням на засадах партнерства, а також безперервності.

  УПД ГУНП у м. Києві у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, а також виданими відповідно до них актами Міністерства внутрішніх справ України, іншими нормативно-правовими актами, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, наказами  Міністерства внутрішніх справ України і Національної поліції України.

  УПД ГУНП у м. Києві взаємодіє із іншими структурними підрозділами Національної поліції України, органами правопорядку та іншими органами державної влади, а також органами місцевого самоврядування відповідно до закону та іншими нормативно-правовими актами, забезпечує ефективне виконання покладених на нього завдань і функцій. 

  Основні завдання управління

  Підтримання публічної безпеки та порядку, забезпечення охорони прав і свобод людини, запобігання правопорушенням та їх припинення.

  Провадить превентивну та профілактичну діяльність, спрямовану на запобігання вчиненню правопорушень.

  Виявляє причини та умови, що сприяють учиненню кримінальних та адміністративних правопорушень, вживає в межах своєї компетенції заходів щодо їх усунення.

  У межах компетенції, визначеної законом, здійснює контроль за додержанням вимог законів та інших нормативно-правових актів щодо опіки, піклування над дітьми-сиротами та дітьми, позбавленими батьківського піклування, вживає заходів щодо запобігання дитячій бездоглядності, правопорушенням у дитячому середовищі, а також соціального патронажу щодо дітей, які відбували покарання у виді позбавлення волі.

  Вживає заходів із запобігання та припинення насильства в сім'ї.

  Забезпечує створення позитивного іміджу поліції, посередництво у комунікації між громадськістю та поліцією.

  Функції управління

  Вживає заходів із організації забезпечення публічної безпеки і порядку на вулицях, площах, у парках, скверах, на стадіонах, вокзалах, в аеропортах, морських та річкових портах, інших публічних місцях зокрема під час проведення масових (мирних зібрань, культурно-видовищних та публічних релігійних заходів, виборів та референдумів) та спортивних (футбольних матчів та інших масштабних спортивних змагань) заходів, взаємодії в цьому напрямі з іншими правоохоронними органами та органами державної влади України, громадськими організаціями, організації формування відповідних обліків, запобігання та припинення групових порушень громадського порядку, масових заворушень.

  Здійснює моніторинг оперативної обстановки по місту Києву, вивчає, аналізує і узагальнює результати та ефективність діяльності підпорядкованих підрозділів.

  Організовує проведення комплексних оперативно-профілактичних відпрацювань у місті Києві з метою профілактики вчинення злочинів та правопорушень у публічних місцях.

  Вживає заходів із запобігання ймовірному виникненню протиправних дій, ескалації насильства з боку громадян під час проведення масових заходів в тому числі шляхом прозорої (роз’яснювальної) комунікації, надання трансферної та дистриб’юторської інформації учасникам акцій з метою взаємодії підрозділів поліції із громадськістю.

  Взаємодіє із Київською міською державною адміністрацією, іншими органами місцевого самоврядування, фізичними та юридичними особами з питань обробки запитів, звернень, заяв та повідомлень щодо організації та проведення в межах компетенції запланованих масових заходів, здійснює оцінку ступенів ризиків під час їх проведення.

  Співпрацює із підрозділами Національної гвардії України, Національної поліції України з питань організації та належного забезпечення охорони публічного порядку.

  Запобігає вчиненню дітьми правопорушень, індивідуальної превентивної роботи з неповнолітніми, які перебувають у конфлікті із законом, протидії втягненню дітей у злочинну діяльність, пияцтво, зайняття жебрацтвом та іншу протиправну діяльність.

  Організовує загальну превентивну роботу з дітьми, у тому числі за місцем проживання, у навчальних та виховних закладах.

  Вживає заходів з попередження жорстокого поводження з дітьми, учинення стосовно них насильства, у тому числі батьками, законними представниками, а також своєчасного вилучення дитини у разі загрози її життю і здоров’ю, влаштування її до спеціальних установ.

  Запобігає дитячій бездоглядності, здійснює профілактику причин самовільного залишення дітьми домівок чи навчально-виховних закладів, дотримання вимог законів щодо опіки, піклування над дітьми-сиротами та дітьми, які позбавлені батьківського піклування.

  Бере участь у межах повноважень, передбачених законом, у здійсненні заходів, спрямованих на соціальну адаптацію осіб, які звільнилися з місць позбавлення волі.

  Здійснює індивідуально-превентивну роботу з особами, які перебувають на профілактичних обліках, насамперед з особами, звільненими з місць позбавлення волі, та тими, що вчиняють насильство в сім’ї (домашнє насильство).

  Забезпечує попередження та реагування на адміністративні та кримінальні прояви, адміністративно-правозастосовної діяльності, дотримання обліково-реєстраційної дисципліни.

  Організовує роботу по взаємодії з населенням, територіальними громадами та громадськими об’єднаннями на засадах партнерства щодо задоволення їхніх потреб.

  В межах визначених законодавством забезпечує видачу та анулювання відповідно до законодавства дозволів на придбання, зберігання, носіння, перевезення і використання зброї, спеціальних засобів індивідуального захисту та активної оборони, боєприпасів, вибухових речовин і матеріалів, інших предметів, матеріалів та речовин, щодо зберігання і використання яких установлено спеціальні правила, порядок та на які поширюється дія дозвільної системи органів національної поліції, а також на відкриття та функціонування об’єктів, де вони зберігаються чи використовуються, діяльність стрілецьких тирів, стрільбищ невійськового призначення та мисливських стендів, підприємств і майстерень з виготовлення та ремонту зброї, спеціальних засобів індивідуального захисту та активної оборони, боєприпасів, магазинів, у яких здійснюється їх продаж, пунктів вивчення матеріальної частини зброї, спеціальних засобів індивідуального захисту та активної оборони, правил поводження з ними та їх застосування.

  Здійснює розгляд звернень громадян з питань, пов’язаних з діяльністю Управління, підпорядкованих підрозділів.

  Забезпечує в межах повноважень, передбачених законом, здійснення заходів щодо запобігання корупції, порушень законності, службової дисципліни і контроль за їх реалізацією в Управлінні та підпорядкованих підрозділах.

  Взаємодіє з органами та підрозділами Головного управління, структурними підрозділами Національної поліції, МВС, іншими правоохоронними органами (центральними та місцевими), органами державної влади, органами місцевого самоврядування, громадськими організаціями з питань підтримання публічної безпеки і порядку, охорони прав і свобод людини, інтересів суспільства й держави, протидії злочинності, організації роботи дозвільної системи, запобігання та припинення насильства в сім’ї, превентивної та профілактичної діяльності.

  Історія створення підрозділу

  У 1991 році існувало Управління охорони громадського порядку Управління внутрішніх справ міста Києва. У квітні 1998 року, у зв’язку з організаційно-штатними змінами структури органів внутрішніх справ, передбаченими наказами МВС України від 18.10.1997 № 688 та Головного управління МВС України в місті Києві від 12.05.1998 № 246 о/с, створено Управління адміністративної служби міліції (УАСМ) ГУМВС України в місті Києві. УАСМ об’єднало окремо існуючі до цього, наступні управління:

  - охорони громадського порядку;

  - дільничних інспекторів міліції;

  - паспортної, реєстраційної та міграційної роботи.

  В оперативному підпорядкуванні УАСМ були: полк міліції швидкого реагування “Беркут”, полк патрульно-постової служби міліції, полк конвойної служби міліції, батальйон міліції спеціального призначення, приймальник-розподільник для осіб, затриманих за бродяжництво, спец приймальник для утримання осіб, підданих адміністративному арешту, ізолятор тимчасового тримання, медичні витверезники.

  Відповідно до наказів МВС України від 06.05.2006 № 456 та ГУМВС України в місті Києві від 31.05.2006 № 249 Управління адміністративної служби міліції ГУМВС України в місті Києві реорганізовано в Управління громадської безпеки (УГБ) ГУМВС України в місті Києві.

  Значні зміни в організаційно-штатній структурі управління відбулися у 2011 році, коли, наказами МВС України від 11.04.2012 № 312 та ГУМВС України в місті Києві від 19.04.2012 № 57, його реорганізовано в Управління охорони громадського порядку та Управління профілактики правопорушень.

  Вже у 2012 році зазначені управління, наказами МВС України від 11.04.2012 № 312 та ГУМВС України в місті Києві від 19.04.2012 № 57 знову реорганізовано в Управління громадської безпеки (УГБ) ГУМВС України в місті Києві.

  Під час реформування міліції з 2015 року створено управління превентивної діяльності Головного управління Національної поліції у м. Києві.

 • Відділ міжнародного поліцейського співробітництва

  Відділ міжнародного поліцейського співробітництва Головного управління Національної поліції у м. Києві

  Начальник відділу підполковник поліції Щерба Володимир Миколайович

   

  Kонтакти

  Телефон канцелярії:  (044) 271-97-02

  Адреса: вул. Володимирська, 15, м. Київ, 01601

   

  Історія створення підрозділу

  У ході організаційно-штатних змін наказом Головного управління Національної поліції у м. Києві від 18.09.2017 створено відділ міжнародного поліцейського співробітництва ГУНП у м. Києві. Відділ міжнародного поліцейського співробітництва Головного управління Національної поліції
  у м. Києві є структурним підрозділом ГУНП у м. Києві.

   

  Основні завдання відділу

  Відділ міжнародного поліцейського співробітництва Головного управління Національної поліції у м. Києві в межах своєї компетенції здійснює повноваження і функції щодо організації та забезпечення: підготовки і надсилання ініціативних запитів за кордон та надсилання відповідей на запити зарубіжних правоохоронних органів; обміну довідковою інформацією про підготовку і вчинення злочинів та причетних до них осіб; міжнародного розшуку зниклих безвісти громадян, розшукуваних злочинців, вкрадених автомобілів; протидії нелегальній міграції; участі Головного управління у міжнародному співробітництві (міжнародні зустрічі, конференції, семінари, наради, тренінги); службових відряджень за кордон працівників Головного управління; візитів делегацій правоохоронних органів іноземних держав до ГУНП у м. Києві.

   

   

 • Управління логістики та матеріально-технічного забезпечення

  Управління логістики та матеріально-технічного забезпечення Головного управління Національної поліції у м. Києві

  Начальник управління Борданов Сергій Вікторович

   

  Kонтакти

  Адреса: вул.  Володимирська, 15, м. Київ, 01601

  Телефон  (044) 256-83-46; (044) 271-97-67

   

  Керівництво управління логістики та матеріально-технічного забезпечення Головного управління Національної поліції у м. Києві

  Начальник управління полковник поліції Борданов Сергій Вікторович

  Заступник начальника управління - начальник відділу забезпечення матеріально-технічними засобами старший лейтенант поліції  Єремиця Роман Анатолійович

   

  Коротка історія управління

            У березні 1939 р. створена система централізованого забезпечення органів і військ НКВС-МВС в Україні, яке відповідало за матеріально-технічне забезпечення.

            З листопада 2015 р. створено управління логістики та матеріально-технічного забезпечення ГУНП у м. Києві із штатною чисельністю 43 посади.

            Основним завданням управління є організація і здійснення в установленому порядку матеріально-технічного та ресурсного забезпечення діяльності органів і структурних підрозділів ГУНП у м. Києві.

   

  Основні завдання управління

            Організація діяльності, пов’язаної з функціями управління об’єктами права державної власності, які належать до сфери управління ГУНП у м. Києві;

            організація діяльності, пов’язаної  із залученням інвестицій та здійсненням капітального будівництва для потреб органів та підрозділів Національної поліції, реконструкції та капітального ремонту об’єктів, які належать до сфери управління ГУНП у м. Києві;

            систематизація інформації проектів договорів енергопостачальними організаціями тепла, води, електроенергії, газу, які належать до сфери управління ГУНП у м. Києві;

            забезпечення контролю у сфері пожежної безпеки та охорони праці в органах та підрозділах ГУНП у м. Києві.

            забезпечення контролю у сфері озброєння в органах та підрозділах ГУНП у м. Києві.

           

   

 • Відділ правового забезпечення

  Відділ правового забезпечення Головного управління Національної поліції у м. Києві

  Начальник відділу Старостенко Олександр Олександрович

   

  Kонтакти

  Телефони канцелярії   (044) 271 98 66, 256 05 88

  Телефони контактні (044) 256 83 88, 271 94 22

  Адреса: вул. Володимирська, 15, м. Київ, 01601

  Керівництво відділу правового забезпечення Головного управління Національної поліції у місті Києві

  Начальник відділу підполковник поліції СТАРОСТЕНКО Олександр Олександрович

  заступник начальника відділу майор поліції АНГЕЛІС Наталія Олександрівна

  Коротка історія та завдання відділу правового забезпечення

  Юридична служба з моменту її визначення в системі Міністерства внутрішніх справ Головного управління МВС України в місті Києві, як окремої профільної служби, виникла не так давно. У 1995 році у структурі Головного управління МВС України в місті Києві на правах самостійного підрозділу створено юридичне бюро. Згодом відділ приєднали до штабу Головного управління.

  У вересні 2007 року при зміні організаційно-штатного розкладу юридичну службу вивели в окремий самостійний підрозділ. У лютому 2008 року правовий відділ перейменовано у відділ юридичного забезпечення та розширено штати підрозділу.

  Після створення у 2015 році Національної поліції України на базі відділу юридичного забезпечення у 2016 році створено і на даний час функціонує відділ правового забезпечення Головного управління Національної поліції у м. Києві.

  Відділ правового забезпечення Головного управління Національної поліції у м. Києві (далі-Відділ) є структурним підрозділом апарату Головного управління Національної поліції у м. Києві (далі – Головне управління, ГУНП у м. Києві), який здійснює, координує та контролює правову діяльність структурних підрозділів апарату Головного управління, його окремих та територіальних (відокремлених) підрозділів.

  Основні завдання відділу:

  - організація та участь у забезпеченні реалізації державної правової політики у сфері забезпечення охорони прав і свобод людини, інтересів суспільства і держави, протидії злочинності, підтримання публічної безпеки і порядку, правильного застосування законодавства;

  • представництво інтересів ГУНП у м. Києві в судах України, інших органах, установах та підприємствах незалежно від форми власності та підпорядкування;
  •  організація претензійної та позовної роботи в ГУНП у м. Києві;
  •  юридичне супроводження фінансово-господарської діяльності апарату Головного управління та організація правової роботи, пов’язаної з укладенням договорів;
  •  літературне редагування проектів документів, які подаються на підпис керівництву ГУНП у м. Києві.
 • Відділ внутрішнього аудиту

  Відділ внутрішнього аудиту Головного управління Національної поліції у м. Києві

  Начальник відділу Бажан Юрій Володимирович

  Заступник начальника відділу Хоріщенко Едуард Леонідович

  Контакти

  Телефон (044) 256-83-67; (044) 256-05-04

  Адреса: вул. Володимирська, 15, м. Київ, 01601

  Коротко про підрозділ

  Відділ внутрішнього аудиту створено в ГУНП у м. Києві з метою запобігання фактам незаконного, неефективного і нерезультативного використання бюджетних коштів та іншого державного майна.

 • Управління режиму та технічного захисту інформації

  Управління режиму та технічного захисту інформації Головного управління Національної поліції у м. Києві

  Начальник УРТЗІ Хохлов Олександр Георгійович

   

  Kонтакти

  Телефон (044) 271-93-61.

  Адреса: вул. Володимирська, 15, м. Київ, 01601

 • Управління організаційно-аналітичного забезпечення та оперативного реагування

  Управління організаційно-аналітичного забезпечення та оперативного реагування Головного управління Національної поліції у м. Києві

  Начальник управління Карагодін Олег Володимирович

  Kонтакти

  Телефон канцелярії (044) 271-94-12

  Адреса: м. Київ, вул. Володимирська, 15, індекс 01601

   

  Керівництво управління організаційно-аналітичного забезпечення та оперативного реагування Головного управління Національної поліції у м. Києві

  Начальник управління - полковник поліції КАРАГОДІН Олег Володимирович;

  Заступник начальника управління – начальник організаційно-аналітичного відділу полковник поліції БОГДАНОВ Сергій Станіславович;

  Заступник начальника управління – начальник ситуаційного відділу підполковник поліції БОЙКО Андрій Іванович.

  Коротко про підрозділ

  Управління організаційно-аналітичного забезпечення та оперативного реагування (далі УОАЗОР) є структурним підрозділом Головного управління Національної поліції у м. Києві, який здійснюють координацію, аналіз, планування, контроль та узгодження діяльності структурних підрозділів апарату Головного управління та територіальних (відокремлених) підрозділів ГУНП у м. Києві з питань забезпечення публічної безпеки і порядку, охорони прав і свобод людини, інтересів суспільства і держави, протидії злочинності, а також надання в межах, визначених законом, послуг з допомоги особам, які з особистих, економічних, соціальних причин або внаслідок надзвичайних ситуацій потребують такої допомоги.

  Основні завдання УОАЗОР:

  -    моніторинг оперативної обстановки на території обслуговування та організація реагування на її зміни;
  -    вивчення, аналіз і узагальнення результатів та ефективності поліцейської діяльності на території обслуговування, виявлення причин та умов, що сприяють учиненню кримінальних та адміністративних правопорушень, організація ужиття в межах компетенції заходів щодо їх усунення;
  -    організація діяльності чергових частин, диспетчерської служби,  ситуаційного центру, підрозділу «102» ГУ;
  -    організація діяльності з прийому повідомлень про кримінальні, адміністративні правопорушення або події за скороченим номером екстреної допомоги поліції «102» та оперативного реагування на них;
  -    здійснення організаційного та методичного забезпечення аналітичної роботи підрозділів ГУ, організація комплексного аналізу стану забезпечення публічної безпеки і порядку, охорони прав і свобод людини, інтересів суспільства і держави, протидії злочинності, а також надання поліцейських послуг на території обслуговування, аналіз відповідних результатів роботи підрозділів ГУ;
  -    здійснення контролю за виконанням підрозділами ГУ Конституції України та інших законів України, указів Президента України та постанов Верховної Ради України, прийнятих відповідно до Конституції та законів України, актів Кабінету Міністрів України, нормативно-правових актів МВС, інших актів законодавства України;
  -    забезпечення в межах повноважень, передбачених законом, виконання завдань з мобілізаційної підготовки та мобілізаційної готовності, територіальної оборони, організація та проведення заходів щодо рятування людей, забезпечення їх безпеки, охорони майна в разі стихійного лиха, аварій, пожеж, катастроф та ліквідації їх наслідків (далі - цивільний захист) в підрозділах ГУ, у тому числі в особливий період, їх координація та методичне забезпечення.

  Функції УОАЗОР:

  1. Моніторинг оперативної обстановки та організація реагування на її зміни:
  1) збір, оцінка, аналіз інформації про криміногенну ситуацію на території обслуговування, кримінальні правопорушення, порушення публічної безпеки і порядку, інші надзвичайні події та заходи реагування, що вживаються підрозділами ГУ для усунення недоліків;
  2) підготовка зведень про кримінальні правопорушення та інші, не пов’язані з ними, події, а також обмін інформацією стосовно них з іншими державними органами влади;
  3) участь в організації діяльності ситуаційних центрів, робочих груп з координації дій та управління силами і засобами поліції під час проведення масових заходів, державних свят і надзвичайних подій;
  4) участь у розробленні та контролі за реалізацією типових планів операцій спільно із заінтересованими підрозділами ГУ.
  2. Аналітична робота і планування:
  1) підготовка з урахуванням пропозицій і матеріалів підрозділів ГУ:
  - комплексної оцінки криміногенної ситуації на території обслуговування за півріччя і рік;
  - узагальнених матеріалів за підсумками роботи засідань колегії та нарад керівництва ГУ;
  - аналітичних довідок про оперативну обстановку на території обслуговування і заходи, що вживаються підрозділами ГУ з метою зміцнення правопорядку;
  - доповідних записок керівництву ГУ з проблемних питань діяльності підрозділів ГУ;
  2) організація і проведення спільно із підрозділами ГУ аналітичних та кримінологічних досліджень з актуальних питань забезпечення публічної безпеки і порядку, охорони прав і свобод людини, інтересів суспільства і держави, протидії злочинності.
  3. Організаційне забезпечення діяльності колегії і нарад керівництва ГУ:
  1) заслуховування звітів керівників підрозділів ГУ на засіданнях колегії та нарадах керівництва ГУ;
  2) ведення протоколів засідань колегії та нарад керівництва ГУ.
  4. Організація діяльності чергових частин, диспетчерської служби,  ситуаційного центру, підрозділу «102» ГУ (на території обслуговування) щодо:
  - оперативного реагування на повідомлення про кримінальні, адміністративні правопорушення або події;
  - забезпечення електронного моніторингу за місцезнаходженням осіб, які в установленому законом порядку зобов’язані носити електронні засоби контролю, ведення журналу обліку щодо таких осіб та оформлення їх особових справ;
  - управління силами та засобами реагування патрульної поліції, інших підрозділів, задіяних для підтримання публічної безпеки і порядку;
  - контролю за інформуванням структурними підрозділами ГУ центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги про випадки затримання осіб;
  - організаційного та методичного забезпечення.
  5. Організація і проведення відповідно до планів ГУ і доручень керівництва ГУ семінарів, нарад працівників підрозділів організаційно-аналітичного забезпечення та оперативного реагування, а також заслуховування звітів їх керівників про проведену ними роботу.
  6. Інформування керівництва ГУ про стан виконання підрозділами ГУ покладених на них керівництвом завдань у сфері забезпечення публічної безпеки і порядку, охорони прав і свобод людини, інтересів суспільства і держави, протидії злочинності, а також надання поліцейських послуг.
  7. Діяльність УОАЗОР з організаційно-методичного забезпечення стосується:
  - надання організаційної, методичної допомоги у виконанні покладених на підрозділи ГУ завдань і функцій, удосконалення їх діяльності;
  - організації стажування в підрозділах УОАЗОР керівників та працівників аналітичних підрозділів поліції;
  - організації роботи з вивчення й поширення підрозділами ГУ передових форм і методів роботи, здійснення контролю за їх упровадженням в практичну діяльність Національної поліції України.
  8. Опрацювання в установленому порядку проектів актів з питань, які містять службову інформацію або відомості, що становлять державну таємницю.
  9. Забезпечення мобілізаційної підготовки та готовності, заходів цивільного захисту, а саме:
  - організаційне і методичне забезпечення мобілізаційної підготовки та мобілізаційного планування в ГУ;
  - забезпечення організації планування та здійснення заходів цивільного захисту в підрозділах ГУ;
  - здійснення перевірок стану мобілізаційної та бойової готовності в підрозділах ГУ.
   

 • Слідче управління

  Слідче управління Головного управління Національної поліції у м. Києві

  Заступник начальника Головного управління Національної поліції у м. Києві – начальник слідчого управління ПИВОВАР Олександр Вікторович

   

  Kонтакти

  Телефон канцелярії   (044) 271 99 45

  Телефон контактний (044) 271 91 15

  Адреса: вул. Володимирська, 15, м. Київ, 01601

   

  Керівництво слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві

   

  Начальник управління полковник поліції ПИВОВАР Олександр Вікторович,

  заступник начальника управління полковник поліції

  СОЛОВЙОВ Едуард Петрович,

  заступник начальника управління – начальник організаційно-методичного відділу полковник  поліції

  ЛАШКО Артем Володимирович,                 

  заступник начальника управління – начальник відділу розслідування злочинів, вчинених проти життя та здоров’я особи полковник поліції

  ГОРОХОВСЬКИХ Юрій Юрійович,

   

  Коротко про управління

  Відповідно до статті 38 Кримінального процесуального кодексу України слідчі підрозділи Національної поліції є органами досудового розслідування (органами, що здійснюють дізнання і досудове слідство).

  Положення про органи досудового розслідування Національної поліції України, затвердженого Наказом Міністерства внутрішніх справ України, передбачає завдання органів досудового розслідування.

  1. На органи досудового розслідування покладаються такі завдання:

  1) захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень;

  2) охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження;

  3) забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінальних правопорушень, віднесених до підслідності слідчих органів Національної поліції;

  4) забезпечення відшкодування фізичним і юридичним особам шкоди, заподіяної кримінальними правопорушеннями;

  5) виявлення причин і умов, які сприяють учиненню кримінальних правопорушень, і вжиття через відповідні органи заходів щодо їх усунення.

  2. На органи досудового розслідування можуть бути покладені й інші завдання, визначені законодавством України щодо кримінального провадження.

  3. Органи досудового розслідування зобов’язані застосовувати всі передбачені законодавством заходи для забезпечення ефективності досудового розслідування.

 • Відділ комунікації

  Відділ комунікації Головного управління Національної поліції у м. Києві

  Kонтакти

  Телефон черговий (044) 271-99-90

  Телефон канцелярії (044) 271-66-84

  Телефон заступника начальника (044) 256-05-19

  Адреса: вул. Володимирська, 15, м. Київ, 01601

  Електронна адреса: [email protected]

  Керівництво відділу комунікації

  Головного управління Національної поліції у місті Києві

  Заступник начальника відділу старший лейтенант поліції ГІРДВІЛІС Юлія Вітасівна.

  Коротко про підрозділ

  Датою створення підрозділів зв’язків з громадськістю в системі Міністерства внутрішніх справ незалежної України вважається 15 травня 1992 року, коли був виданий наказ МВС України «Про вдосконалення діяльності центрів громадських зв’язків МВС України».

  Спочатку наказом МВС України у липні 1994 року «Про затвердження Положення про Головний центр громадських зв’язків» було створено Головний центр громадських зв’язків. Цей підрозділ був визначений як «самостійний, покликаний забезпечити у системі МВС виконання завдань щодо організації взаємодії зі ЗМІ, трудовими колективами, населенням, громадськими організаціями з метою профілактики правопорушень і забезпечення громадського порядку, інформування населення про стан правопорядку та заходи щодо його зміцнення».

  Відділ зв’язків з громадськістю Головного управління МВС України в місті Києві офіційно також було створено у 1992 році. Однак функціонувати він почав ще у 1990 році.

  Відділ комунікації Головного управління Національної поліції  у м. Києві (далі – ВК або  відділ) є структурним підрозділом апарату Головного управління Національної поліції у м. Києві, який координує проведення інформаційної політики територіальних органів та структурних підрозділів апарату (далі – органів та підрозділів) Головного управління Національної поліції у м. Києві, здійснює взаємодію із засобами масової інформації та громадськістю.

  Головне завдання відділу комунікації − організація взаємодії правоохоронних органів із засобами масової інформації та громадськістю з метою інформування населення про результати роботи поліції у боротьбі зі злочинністю та підтриманні правопорядку, профілактики правопорушень, формування позитивного іміджу поліції.

  Відділ у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, нормативними документами Міністерства внутрішніх справ, Національної поліції України, Головного управління Національної поліції у м. Києві, іншими нормативно-правовими актами та положенням про підрозділ.

  Основні завдання відділу комунікації

  1. Координація заходів підрозділів Головного управління Національної поліції  у м. Києві, спрямованих на реалізацію інформаційної політики поліції, впровадження гласності та відкритості в діяльності органів поліції.

  2. Забезпечення в установленому порядку інформування громадян про діяльність Головного управління Національної поліції у м. Києві через засоби масової інформації (далі – ЗМІ) та комунікації.

  3. Забезпечення функціонування офіційного веб-сайта Головного управління Національної поліції  у м. Києві, системне і оперативне оновлення інформації на ньому.

  4. Проведення моніторингу та аналізу інформації у засобах масової інформації та мережі Інтернет про діяльність Головного управління Національної поліції  у м. Києві.

  5. Організація нормативно-правового забезпечення Головного управління Національної поліції у м. Києві за напрямами діяльності відділу.

 • Управління карного розшуку

  Управління карного розшуку Головного управління Національної поліції у м. Києві

  Начальник управління полковник поліції Чебан Дмитро Михайлович

  Заступник начальника управління - начальник відділу розкриття злочинів проти власності                                                  полковник поліції Кузьмін Олександр Петрович

  Заступник начальника управління - начальник відділу розкриття злочинів проти особи                                                               майор поліції Семеняк Віталій Вікторович

  Kонтакти

  Телефон канцелярії (044) 271-68-05

  Адреса: вул. Володимирська, 15, м. Київ, 01601

  Історія створення підрозділу

  Управління карного розшуку Головного управління Національної поліції у місті Києві є самостійним підрозділом апарату ГУНП, який входить до  блоку кримінальної поліції.

  В своїй діяльності працівники Управління керуються  Конституцією України, Законами України «Про Національну поліцію», «Про оперативно-розшукову діяльність», Кримінальним кодексом України, Кримінальним процесуальним кодексом України, Кодексом України про адміністративні правопорушення, постановами Верховної Ради України, Указами і Розпорядженнями Президента України, постановами та розпорядженнями Кабінету Міністрів України, рішеннями Координаційного комітету України по боротьбі з корупцією, організованою злочинністю, Київської міської державної адміністрації, наказами і рішеннями колегій Національної поліції України та Головного управління.

  Головні завдання управління карного розшуку:

  – Організаційно-методичне забезпечення оперативно-службової діяльності підрозділів карного розшуку управлінь поліції на обслуговуваній території з питань попередження, виявлення і розкриття кримінальних правопорушень, установлення, затримання та викриття осіб, які їх готували або вчинили, розшуку злочинців, які переховуються від слідства й суду, ухиляються від відбування покарання, безвісно зниклих громадян, ідентифікації невпізнаних трупів, здійснення оперативно-розшукової діяльності.

  – Безпосереднє вжиття організаційних і практичних заходів щодо попередження, виявлення і розкриття кримінальних правопорушень на пріоритетних напрямках діяльності: проти особи, власності, пов’язаних з організованою і груповою злочинністю, незаконним обігом зброї, вибухових речовин, пов’язаних з діяльністю радикальних молодіжних угруповань, і розкриття злочинів, учинених іноземцями та відносно них, боротьби з міжнародними, етнічними організованими групами і злочинними організаціями, розшуку осіб, які переховуються від правоохоронних органів, встановлення долі зниклих громадян, ідентифікації невпізнаних трупів, усунення причин і умов, що сприяють учиненню злочинів.

  – Здійснення інформаційно-аналітичної роботи, накопичення й аналіз інформації про оперативну обстановку, що склалася на території обслуговування, для прийняття таких управлінських рішень, як планування роботи; розстановка і комплексне використання сил та засобів, керівництво і маневр ними; організація взаємодії всіх служб і підрозділів органів внутрішніх справ у боротьбі зі злочинністю; надання об’єктивної оцінки діяльності кожного працівника УКР і підпорядкованих підрозділів у цілому; впровадження в практику розкриття кримінальних правопорушень передових форм і методів роботи, наукових рекомендацій, нових технічних засобів; додержання законності і дисципліни серед особового складу; підвищення професійного рівня працівників підрозділів карного розшуку.

  На сьогоднішній день Управління карного розшуку складається із 14 відділів, зокрема:

  організаційно – методичний відділ;

  відділ розкриття злочинів проти особи;

  відділ розкриття розбоїв;

  відділ агентурно – оперативної роботи;

  відділ розкриття злочинів проти власності;

  відділ боротьби з майновими злочинами в державному секторі та шахрайством;

  відділ розкриття незаконних заволодінь транспортними засобами;

  відділ протидії груповій злочинності;

  відділ організації розшукової роботи;

  оперативно-довідковий відділ розшуку безвісти зниклих громадян;

  оперативно-пошуковий відділ;

  відділ протидії незаконному обігу зброї та вибухівки і розкриття злочинів, учинених із їх застосуванням;

  режимно-секретний сектор;

  сектор документального забезпечення.

 • Управління "Корпусу оперативно-раптової дії"

  Управління Корпусу оперативно-раптової дії Головного управління Національної поліції у м. Києві

  Начальник управління Даценко Сергій Володимирович

   

  Kонтакти

  Телефон чергової частини   (044) 286-17-45

  Телефон начальника (044) 286-18-06

  Адреса: вул.Промислова, 4-а, м. Київ, 01013

  Історія створення підрозділу

  Управління Корпусу оперативно-раптової дії Головного управління Національної поліції у м. Києві – це структурний підрозділ, що входить до апарату ГУНП у місті Києві та перебуває в оперативному підпорядкуванні керівника Головного управління.

  З питань службової діяльності підрозділ КОРД ГУНП у м.Києві підпорядковується начальникові Департаменту КОРД та його заступникам.

  КОРД – це новий, єдиний і універсальний підрозділ поліції особливого призначення Національної поліції України, в основу діяльності якого покладаються принципи служіння та захисту громадян України, ефективного забезпечення безпеки і прав людей.

  Створення і розвиток підрозділів КОРД відбулось відповідно до Плану спільних дій щодо реалізації проекту міжнародної технічної допомоги.

  Як відомо, підставою для цього стала Угода між Урядом Сполучених Штатів Америки та Кабінетом Міністрів України про допомогу у галузі правоохоронної діяльності та кримінальної юстиції від 13.03.2015 року. 

              КОРД має нову організаційну структуру і діє на основі новітніх практик і єдиних підходів до відбору, перевірки і спеціальної підготовки його працівників. Під керівництвом досвідчених інструкторів створюється універсальна школа поліцейського спецназу, де бійців навчають єдиній тактиці дій, стилю ведення вогню, прийомам рукопашного бою тощо.

              4 березня 2016 року перші спецпризначенці після відбору і професійної підготовки у спеціальному Тренінговому центрі «КОРД» отримали відповідні сертифікати.

  У своїй діяльності працівники Управління керуються Конституцією України, законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, нормативно-правовими актами МВС, Національної поліції України та Положенням про управління КОРД ГУНП у м.Києві.

   

  Основні завдання Управління КОРД.

   

  1. Участь у реалізації державної політики в сфері протидії злочинності, забезпечення охорони прав і свобод людини, інтересів суспільства і держави.

  2. Взаємодія у встановленому порядку та в межах компетенції з органами та підрозділами Національної поліції України та іншими правоохоронними органами України у попередженні й розкритті кримінальних правопорушень.

  Відповідно до покладених завдань та повноважень Управління КОРД в межах компетенції здійснює:

  1. Планування, підготовку та проведення спеціальних поліцейських заходів (операцій) із:

  - звільнення заручників;

  - затримання та знешкодження озброєних і особливо небезпечних осіб (злочинців);

  2. Участь в антитерористичних операціях, що проводяться Антитерористичним центром при Службі безпеки України та інших спеціальних операціях, які здійснюються на стаціонарних об’єктах, наземному, повітряному, водному транспорті тощо.

  3. Переговори під час самостійного проведення поліцейських спеціальних заходів (операцій).

  4. Кваліфіковану, спеціалізовану (вогневу, силову) підтримку органам (підрозділам) поліції, іншим правоохоронним органам, у разі виникнення ситуації з високим ступенем ризику, яка виходить за межі їх компетенції, можливості та вміння, після затвердження відповідної форми план-завдання.

  5. Особисту охорону поліцейських “КОРД”, членів їх сімей і близьких родичів на підставах та у випадках, визначених законодавством України.

  6. Аналіз результатів проведення спеціальних заходів (операцій), ефективності роботи, використання сил та засобів.

 • Управління фінансового забезпечення та бухгалтерського обліку

  Управління фінансового забезпечення та бухгалтерського обліку Головного управління Національної поліції у м. Києві

  Начальник управління Подорожній Мирослав Вікторович

   

  Kонтакти

  Телефон канцелярії   (044) 271-98-19, 271-67-33 (факс)

  Адреса: вул. Володимирська, 15,  м. Київ, 01601

   

  Керівництво управління фінансового забезпечення та бухгалтерського обліку Головного управління Національної поліції у м. Києві

  Начальник управління – головний бухгалтер управління фінансового забезпечення та бухгалтерського обліку полковник поліції  ПОДОРОЖНІЙ Мирослав Вікторович

  Заступник начальника управління – начальник відділу розрахунково-касового обслуговування підполковник поліції  СТАРИНЕЦЬ Олександр Миколайович

  Заступник начальника управління – начальник відділу інформатизації та аналітичного супроводження бюджетного процесу підполковник поліції Черевко Максим Леонідович

   

  Прийом громадян здійснюється: понеділок-четвер  09.00 - 18.00,  п'ятниця  09.00 - 16.45

   

  Основні завдання управління

  1. Організація фінансового забезпечення діяльності апарату ГУНП у м. Києві.

  2. Формування показників бюджету, фінансування, використання бюджетних коштів.

  3. Організація оплати праці та соціальних виплат.

  4. Організація планово-фінансової роботи в ГУНП у м. Києві, здійснення контролю за використанням фінансових і матеріальних ресурсів.

  5. Забезпечення організації та ведення бухгалтерського обліку в установленому законодавством порядку, а також подання необхідної звітності.

  6. Забезпечення відображення в документах достовірної інформації про господарські операції і результати діяльності, необхідної для оперативного управління бюджетними призначеннями (асигнуваннями) та фінансовими і матеріальними (нематеріальними) ресурсами.

  7. Забезпечення дотримання бюджетного законодавства при взятті бюджетних зобов’язань, своєчасного подання на реєстрацію таких зобов’язань.

  8. Участь за дорученням керівництва ГУНП у м. Києві у заходах із перевірки наявності та руху майна, використання фінансових і матеріальних (нематеріальних) ресурсів відповідно до затверджених нормативів і кошторисів.

  9. Запобігання виникненню негативних явищ у фінансово-господарській діяльності, виявлення і мобілізація внутрішньогосподарських резервів.

  10. Організація відповідно до законодавства України своєчасного розгляду листів, заяв та скарг фізичних і юридичних осіб з питань, що віднесені до компетенції управління.

  11. Здійснення інших функцій, пов’язаних з реалізацією покладених на управління завдань.

   

 • Управління інформаційно-аналітичної підтримки

  Управління інформаційно-аналітичної підтримки Головного управління Національної поліції у м. Києві

  Начальник управління полковник поліції Магдій Сергій Михайлович

  Заступник начальника управління підполковник поліції Дядик Анатолій Станіславович

   

  Kонтакти

  Телефон начальника   (044) 256-83-00

  Адреса: вул.Вололимирська, 15, м. Київ, 01601

  Історична довідка

   

  У 1971 р. створений Інформаційний центр, який значно розвинув сферу інформаційної підтримки, яка надавалася оперативним та іншим службам органів внутрішніх справ міста Києва.

  З жовтня 2017 р. управління реорганізовано в УІАП зі штатною чисельністю 66 посад.

   

  Основні завдання

   

  Специфіка роботи управління пов'язана з ІТ-технологіями, постійним вдосконаленням програмного забезпечення та особливостями роботи з інформаційними системами та базами (банками) даних у місті Києві, а саме:

  - здійснення інформаційно-пошукової та інформаційно-аналітичної роботи;

  - формування та супроводження, контроль щодо повноти та своєчасності внесення інформації до інформаційних баз (банків) даних інформаційного порталу Національної поліції;

  - формування статистичної та аналітичної звітності щодо рівня злочинності та діяльності поліції по місту Києву;

  - впровадження, супроводження та розвиток системи оперативного реагування патрульних нарядів поліції та слідчо-оперативних груп на виклики та звернення громадян.

   

   

 • Управління вибухотехнічної служби

  Управління вибухотехнічної служби Головного управління Національної поліції у м. Києві

  Начальник управління Денисюк Олександр Анатолійович

   

  Kонтакти

  Телефон чергової частини   (044) 529-69-91

  Телефон начальника (044) 521-65-20

  Адреса: Залізничне шосе, 9, м. Київ, 01103

   

  Керівний склад

  начальник управління вибухотехнічної служби –  Денисюк Олександр Анатолійович;

  - заступник начальника управління-начальник відділу забезпечення вибухобезпеки - Іщук Володимир Михайлович;

  заступник начальника управління – начальник відділу техніко-криміналістичного забезпечення - Войцехівський Ігор Францович;

  - начальник відділу кінологічного забезпечення вибухових заходів - Салаєв Роман Володимирович.

   

  Основні завдання службової діяльності управління

  Здійснення робіт з пошуку, огляду, розряджання, транспортування і знешкодження, знищення вибухонебезпечних пристроїв і речовин (далі – спеціальні вибухотехнічні роботи), що використовуються в терористичних цілях, при вчиненні кримінальних правопорушень.

  Здійснення спеціальних вибухотехнічних робіт при виявленні вибухонебезпечних предметів, що загрожують небезпеці громадян.

  Проводить профілактичні заходи щодо забезпечення вибухобезпеки, в тому числі перевірки на наявність вибухових пристроїв, вибухових речовин або конструктивно схожих на них предметів у місцях проведення заходів з масовим перебуванням громадян.

  Техніко-криміналістичне забезпечення слідчих дій, пов’язаних з вибуховими матеріалами.

   

 • Управління міграційної поліції

  Управління міграційної поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві

  Начальник управління Дем'янюк Денис Олегович

  Kонтакти

  Адреса: вул. Антоновича, 114, м. Київ

  Керівництво управління міграційної поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві

  Начальник управління підполковник поліції Дем'янюк Денис Олегович

  Заступник начальника управління - начальник 1-го відділу (боротьби з нелегальною міграцією) підполковник поліції Кирильчук Максим Сергійович

  Коротко про підрозділ

  Управління міграційної поліції – це структурний підрозділ Головного управління Національної поліції у місті Києві, який функціонує у складі кримінальної поліції та, відповідно до законодавства України, забезпечує реалізацію державної політики у сфері протидії торгівлі людьми, незаконної легалізації іноземців, запобігання вчинення, виявлення, припинення та розкриття кримінальних правопорушень у сфері суспільної моралі.

  Основні завдання підрозділу

  - участь у формуванні та забезпеченні реалізації державної політики у боротьбі з адміністративними та кримінальними правопорушеннями, пов’язаними з торгівлею людьми, незаконною легалізацією іноземців та у сфері суспільної моралі;

  - аналіз, прогнозування кримінальних процесів у сфері протидії торгівлі людьми та суспільній моралі, незаконної легалізації іноземців та своєчасне інформування про них керівництва ГУНП у м. Києві, МВС України та інших органів виконавчої влади;

  - виявлення причин і умов, які сприяють вчиненню правопорушень, пов’язаних з торгівлею людьми, незаконною легалізацією іноземців та у сфері суспільної моралі; вжиття заходів щодо їх усунення;

  - своєчасне припинення адміністративних та кримінальних правопорушень пов’язаних з торгівлею людьми, незаконною легалізацією іноземців та у сфері суспільної моралі.

   

 • Управління кадрового забезпечення

  Управління кадрового забезпечення Головного управління Національної поліції у м. Києві

  Начальник управління Азарова Вікторія Анатоліївна

  Контакти

  Телефон канцелярії: (044) 271-67-92

  Адреса: м. Київ, вул. Володимирська, 15, індекс 01601

  Керівництво управління кадрового забезпечення Головного управління Національної поліції у м. Києві

  Начальник управління – полковник поліції  Азарова Вікторія Анатоліївна;

  Заступник начальника управління – начальник відділу комплектування підполковник поліції КАРАТАЄВА Вікторія Євгенівна;

  Коротко про підрозділ

  Управління кадрового забезпечення є структурним підрозділом Головного управління Національної поліції у м. Києві, який забезпечує реалізацію державної політики з питань кадрової роботи та державної служби.

  Основні завдання УКЗ:

  • Кадрове забезпечення службової діяльності підрозділів Головного управління.
  • Організаційно-методичне та інформаційне забезпечення роботи підрозділів кадрового забезпечення.
  • Забезпечення організації роботи з добору, вивчення та комплектування підрозділів Головного управління кваліфікованими кадрами.
  • Організація та методичне забезпечення спеціальної підготовки вперше прийнятих на службу поліцейських з метою набуття ними знань та навичок, необхідних для виконання повноважень поліції, а також підвищення кваліфікації та перепідготовки поліцейських.
  • Організація професійного навчання та стажування, системи психологічного забезпечення поліцейських і працівників Головного управління.
  • Забезпечення відповідно до законодавства соціального захисту поліцейських, інших працівників та членів їх сімей, а також організація та проведення в органах поліції соціально-гуманітарної роботи і заходів щодо забезпечення соціальної підтримки членів сімей працівників поліції, які загинули або отримали інвалідність.
  • Забезпечення здійснення організаційно-штатних заходів, оптимального розподілу та ефективного використання наявної штатної чисельності підрозділів для виконання покладених на неї завдань та функцій.
  • Організація роботи зі зміцнення дисципліни та законності в діяльності поліцейських, забезпечення прав і законних інтересів громадян, проведення службових розслідувань, повної та об’єктивної перевірки обставин надзвичайних подій, здійснення яких належить до компетенції управління, організація профілактичної роботи і надання методичної допомоги органам поліції із зазначених питань.
  • Забезпечення участі національного персоналу з числа працівників Головного управління в міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки, оперативне управління та контроль за його діяльністю, організація взаємодії з міжнародними організаціями з питань миротворчої діяльності.
 • Відділ документального забезпечення

  Відділ документального забезпечення Головного управління Національної поліції у м. Києві

  Начальник відділу Коваленко Юлія Валеріївна

   

  Kонтакти

  Адреса: вул. Володимирська, 15, м. Київ, 01601

  Телефон приймальні громадян   (044) 271-91-18

  Телефон по роботі зі зверненнями громадян   (044) 271-95-80

  Телефон по роботі з вхідною кореспонденцією   (044) 256-05-41

  Телефон по роботі з адвокатськими та інформаційними запитами   (044) 271-92-53

  Електронна адреса: [email protected]

   

  Керівництво відділу документального забезпечення Головного управління Національної поліції у м. Києві

  Начальник відділу підполковник поліції Коваленко Юлія Валеріївна

  Заступник начальника відділу підполковник поліції Риженко Оксана Павлівна

   

  Історія створення підрозділу

  Відділ документального забезпечення Головного управління Національної поліції у м. Києві (далі – ВДЗ, відділ) є структурним підрозділом Головного управління Національної поліції у м. Києві (далі –ГУНП), який має печатки, штампи і бланки зі своїм повним найменуванням, необхідним для здійснення його діяльності.

  Відділ у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, а також іншими актами законодавства України, прийнятими відповідно до Конституції та Законів України, у тому числі нормативно-правовими актами МВС, організаційно-розпорядчими документами Національної поліції України, ГУНП та цим Положенням.

  Відділ у своїй діяльності підпорядковується начальникові ГУНП та його заступникові відповідно до розподілу функціональних (посадових) обов’язків.

  Відділ здійснює свої повноваження безпосередньо, а також через утворені в установленому порядку канцелярії (далі – підрозділи документального забезпечення) структурних підрозділів ГУНП.

  Діяльність ВДЗ здійснюється на основі колегіальності в обговоренні та єдиноначальності у вирішенні питань службової діяльності, чіткого розмежування посадових обов’язків особового складу, установлення особистої відповідальності за доручену ділянку роботи.

  Основні завдання ВДЗ

  Забезпечення у межах компетенції захисту службової інформації, контролю за її збереженням в підрозділах ГУНП.

  Установлення єдиного порядку документування управлінської інформації та роботи з документами із застосуванням сучасних автоматизованих систем, здійснення методичного керівництва і контролю за дотриманням установленого порядку роботи з документами в підрозділах ГУНП.

  Організація розгляду звернень громадян, запитів і звернень народних депутатів України, запитів на інформацію та адвокатських запитів з питань, пов’язаних з діяльністю ГУНП.

  Організація інформаційно-аналітичної діяльності за напрямами роботи ВДЗ, у межах своїх повноважень здійснення обробки персональних даних та забезпечення встановленого порядку доступу до інформації, надання інформаційних послуг.

   

 • Відділ організації діяльності ізоляторів тимчасового тримання

  Відділ організації діяльності ізоляторів тимчасового тримання Головного управління Національної поліції у м. Києві

  Начальник відділу Куля Ігор Анатолійович

   

  Kонтакти

  Телефони контактні (044) 271-93-56

  Адреса: вул. Володимирська, 15, м. Київ, 01601

   

  Коротко про підрозділ

  Відділ організації діяльності ізоляторів тимчасового тримання (далі – ВОДІТТ, Відділ) є самостійним структурним підрозділом Головного управління Національної поліції у місті Києві (далі – Головне управління).

  У своїй діяльності відділ керується Конституцією та законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, іншими нормативно-правовими актами, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, Положенням про відділ організації діяльності ізоляторів тимчасового тримання, затвердженим наказом Головного управління Національної поліції у місті Києві  у 2016 році, іншими нормативно-правовими актами МВС, Національної поліції України, Головного управління та Київської міської державної адміністрації.

  Діяльність відділу ґрунтується на принципах верховенства права, дотримання прав і свобод людини, законності, відкритості та прозорості, політичної нейтральності, взаємодії з населенням на засадах партнерства.

  Відділ очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади в установленому порядку за погодженням з Управлінням забезпечення прав людини Національної поліції України.

  Основні завдання відділу:

  1. Здійснює організацію та контроль за діяльністю ізолятора тимчасового тримання (далі ІТТ) та конвойних підрозділів Головного управління, їх організаційне та методичне забезпечення. Забезпечує облік, аналіз і оцінку роботи вказаних підрозділів.

  Уживає негайних заходів щодо попередження, виявлення та припинення порушень у роботі цих підрозділів.

  2. Забезпечує контроль за встановленим порядком тримання та конвоювання, дотримання прав і законних інтересів осіб, затриманих за вчинення адміністративних правопорушень, за підозрою в учиненні кримінальних правопорушень, осіб, стосовно яких застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, та засуджених осіб, під час перебування в ІТТ. Доставляння зазначеної категорії осіб до СІЗО, прокуратури, органів досудового слідства, лікарняних закладів, проведення з ними слідчих дій, розгляду справ у судах, забезпечення виконання постанов суду.

   

  Функції відділу

  1. Взаємодія з іншими органами і підрозділами Національної поліції України, уповноваженими підрозділами у сфері виконання кримінальних покарань та пробації, територіальними управліннями Державної судової адміністрації України, Міністерства охорони здоров’я України та Національної гвардії України з питань, віднесених до компетенції відділу.

  2. Забезпечення організації роботи ІТТ та конвойних підрозділів ГУНП у м. Києві, надання практичної та методичної допомоги щодо забезпечення надійної охорони та конвоювання затриманих і взятих під варту осіб, дотримання їх прав та законних інтересів.

  3. Розроблення та запровадження превентивних заходів щодо недопущення вступу в неслужбові стосунки працівниками ІТТ та конвойних підрозділів з утримуваними та конвойованими особами, а також  порушень їх прав і законних інтересів.

  4. Здійснення збору, узагальнення та аналізу інформації щодо роботи ІТТ та конвойних підрозділів. Вивчення проблемних питань у діяльності цих підрозділів та підготовка пропозицій керівництву ГУНП у м. Києві та Національній поліції України щодо шляхів їх вирішення.

  5. Проведення перевірок відносно працівників ІТТ та конвойних підрозділів з питань дотримання встановленого порядку тримання та конвоювання, прав та законних інтересів затриманих і взятих під варту осіб, подання керівництву ГУНП у м. Києві пропозицій щодо заходів реагування в разі виявлення порушень законодавства.

  6. Моніторинг інформації та оперативне реагування на порушення працівниками ІТТ та конвойних підрозділів встановленого порядку тримання та конвоювання, прав та законних інтересів затриманих і взятих під варту осіб.

  7. Оперативне інформування Управління забезпечення прав людини Національної поліції України про надзвичайні події під час конвоювання та утримання затриманих і взятих під варту осіб.

  9. Організація і проведення семінарів, тренінгів та практичних занять з працівниками ІТТ та конвойних підрозділів.

  10. Упровадження в діяльність ІТТ міжнародної практики щодо тримання та конвоювання затриманих і взятих під варту осіб.

 • Відділ контролю за обігом зброї

  Відділ контролю за обігом зброї Головного управління Національної поліції у м. Києві

  Начальник відділу Нерух Юрій Олексійович

  Контакти

  З питань щодо нарізної зброї                                                       (044) 561-28-33

  З питань щодо пристроїв вітчизняного виробництва

  для відстрілу набоїв з гумовими кулями                                  (044) 561-28-40

  З питань щодо гладкоствольної та холодної  зброї                 (044) 561-28-41

  З питань щодо об’єктів та суб’єктів на які

  поширюється дія дозвільної системи

  органів внутрішніх справ                                                            (044) 561-28-31

  Адреса: вулиця Єреванська, 18-А,  м. Київ

  Сектори контролю за обігом зброї управлінь поліції м. Києва

   

  Голосіївський

  м. Київ, вул. Юрія Смолича, 6-Б

  (044) 250-28-70

  (044) 250-29-70

  (044) 250-28-40

  Дарницький

  м. Київ, вул. Ю.Литвинського, 34

  (044) 566-01-60

   (044) 566-02-47

  Деснянський

  м. Київ, вул. Каштанова, 9-А

  (044) 547-59-43

  Дніпровський

  м. Київ, вул. Поліська, 10-А

  (044) 567-99-84

  Оболонський

  м. Київ, вул. Прирічна, 27-Д

  (044) 412-24-67

  Печерський

  м. Київ, вул. Лейпцизька, 5

  (044) 288-55-60

   (044) 288-56-53

   (044) 288-52-31

  Подільський

  м. Київ, пр-т Правди, 35

  (044) 460-53-27

   (044) 460-60-68

  Святошинський

  м. Київ, вул. Василя Стуса, 25

  (044) 452-74-11

  (044) 451-00-01

  Соломянський

  м. Київ, вул. Гарматна, 16/85

  (044) 456-80-20

  Шевченківський

  м. Київ, вул. Герцена, 9

  (044) 486-42-48

  (044) 486-05-06

  ГРАФІК

  прийому громадян з питань придбання реєстрації та перереєстрації зброї та спецзасобів співробітниками відділу контролю за обігом зброї

  Дні та години прийому

  Вівторок з 14.00 до 18.00

  Четвер з 18.00 до 20.00

  Субота з 10.00 до 13.00

   

  Коротко про підрозділ

         Основними функціями відділу контролю за обігом зброї ГУНП у м. Києві є видача та анулювання, відповідно до законодавства, дозволів на придбання, зберігання, носіння, перевезення і використання зброї, спеціальних засобів індивідуального захисту та активної оборони, боєприпасів, вибухових речовин і матеріалів, інших предметів, матеріалів та речовин, щодо зберігання і використання яких установлено спеціальні правила, порядок та на які поширюється дія дозвільної системи органів внутрішніх справ, а також контроль за цим напрямком діяльності.

     Надання практичної та методичної допомоги з визначених питань підзвітним секторам територіальних (відокремлених) структурним підрозділам поліції ГУНП у м. Києві.

 • Центр забезпечення № 1

  Центр забезпечення № 1 Головного управління Національної поліції у м. Києві

  Начальник центру Миронов Сергій Вікторович

  Заступник начальника центру Мельник Еліна Вікторівна

   

  Контакти

  Телефон  (044) 271-62-31

  Адреса: вул. Володимирська, 15, м. Київ, 01601

   

  Коротко про підрозділ

  Центр забезпечення № 1 Головного управління Національної поліції у м. Київ (далі – Центр, ЦЗ 1) є підрозділом апарату Головного управління Національної поліції у м. Києві.

  У своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, нормативними документами Міністерства внутрішніх справ, Національної поліції України, Головного управління Національної поліції у м. Києві, іншими нормативно-правовими актами та положенням про підрозділ.

   

  Основні завдання підрозділу:

  • організація комунально-експлуатаційного забезпечення безперебійного функціонування адміністративних будинків, гуртожитків, приміщень, що знаходяться на балансі Головного управління;
  • проведення поточних ремонтів адміністративних будинків, приміщень та споруд;
  • забезпечення виготовлення, оформлення, обліку видачі, зберігання та знищення тимчасових, разових, магнітних перепусток для службовців і робітників апарату ГУ, а також перепусток для службового автотранспорту;
  • здійснює планування автотранспортного забезпечення діяльності підрозділів Головного управління;
  • готує пропозиції з питань обліку та надання житла для розгляду житлово-побутовою комісією Головного управління;
  • взаємодіє зі структурними підрозділами апарату Головного управління, а також іншими підприємствами, установами та організаціями у вирішенні господарських питань, що належать до компетенції ЦЗ 1.
 • Центр забезпечення № 2

  Центр забезпечення № 2 Головного управління Національної поліції у м. Києві

  Начальник центру Сергеєв Сергій Віталійович

  Заступник начальника центру Кучинський Руслан Іванович

  Заступник начальника центру – начальник відділення безпеки руху Конюшевський Олександр Михайлович

   

  Контакти

  Телефон:  (044) 529-46-00, (044) 529-23-54 (044) 529-48-25 (факс)

  Адреса: вул. Залізничне шосе, 9, м. Київ.

 • Управління кримінального аналізу

  Управління кримінального аналізу Головного управління Національної поліції у м. Києві.

  Начальник управління підполковник поліції Сальніков Ігор Іванович

  Контакти

  Телефон канцелярії: (044) 271-68-68

  Адреса: м. Київ, вул. Володимирська, 15, 01601

  Коротко про управління

  Метою запровадження кримінального аналізу у діяльність підрозділів Національної поліції - є прийняття управлінських рішень на основі використання комплексу методів для збирання, оцінки, аналізу та реалізації інформації при розслідуванні кримінальних правопорушень, а також при розробленні тактичних та стратегічних засад з протидії злочинності.

  Кримінальний аналіз - це вид поліцейської діяльності, спрямований на виявлення злочинних схем і механізмів злочинної діяльності, закономірностей їх функціонування, їх розкриття та розслідування, а також підготовку аналітичних продуктів щодо напрямів удосконалення розслідування кримінальних правопорушень, протидії злочинності та негативним проявам.

  Досвід європейських країн свідчить, що застосування нових методів розслідування із використанням кримінального аналізу за принципом інформаційно-аналітичної роботи «Intelligence-led policing» у діяльності органів поліції, спрямований на підтримку інституційного управління та рішень слідчих на основі процесу аналізу інформації та поширення даних.

  На виконання Плану упровадження методів та принципів «Intelligence-led policing» до інформаційно-аналітичної роботи Національної поліції України у березні 2018 року, у структурі ГУНП у м. Києві створений відділ кримінального аналізу (у складі кримінальної поліції).

  У 2020 році відділ кримінального аналізу реорганізований в управління кримінального аналізу зі збільшенням штату до 17 одиниць, з розширенням завдань та функцій управління, а саме, забезпечення формування та підтримка функціонування автоматизованих інформаційних систем, що утворюються в процесі здійснення оперативно-розшукової та аналітичної діяльності.

  Основні завдання управління

  1.   Організація та здійснення інформаційно-аналітичної діяльності для реалізації повноважень поліції.

  2.   Визначення стратегічних напрямів роботи, шляхів розвитку кримінального аналізу в діяльності органів та підрозділів поліції.

  Функції управління

  - здійснює інформаційно-аналітичну діяльність за конкретними кримінальними провадженнями стосовно інформації, що становить оперативний інтерес для оперативних підрозділів поліції, осіб, об'єктів, організованих груп чи злочинних організацій, їх зв'язків та переміщень, інших відомостей, що сприятимуть розслідуванню правопорушень;

  - проводить аналіз стану оперативної обстановки на конкретній території

  за невеликий проміжок часу, за певним видом злочину чи протиправної діяльності певної групи з метою напрацювання тактичних заходів із затримання злочинців, виявлення ризиків та попередження конкретних правопорушень;

  - здійснює ідентифікацію та оцінювання кримінальних загроз особі, суспільству, державі, метою яких є визначення пріоритетів та формування управлінських рішень щодо запобігання вчиненню кримінальних правопорушень та протидії злочинності;

  - створює інформаційно-аналітичну систему, призначену для проведення кримінального аналізу, та впроваджує програмне забезпечення для обробки, інтегрування, аналізу та зберігання інформації, використовує всі наявні бази (банки) даних МВС та Національної поліції України;

  - аналізує ефективність наповнення та провадить оцінку інформації в автоматизованих інформаційних, телекомунікаційних та інших системах, у тому числі міжвідомчих, уносить пропозиції керівництву Головного управління Національної поліції у м. Києві щодо їх формування та осучаснення;

  - здійснює реєстрацію та облік справ оперативно-розшукового призначення, що знаходяться в провадженні підрозділів кримінальної поліції,

  - осіб, які проходять за справами, а також негласного апарату;

  - забезпечує формування та узагальнення статистичної звітності стану оперативно-розшукової діяльності органів і підрозділів поліції;

  - організовує взаємодію з органами (підрозділами) поліції при здійсненні кримінального аналізу.

 • Управління захисту інтересів суспільства і держави

  Управління захисту інтересів суспільства і держави Головного управління Національної поліції у м. Києві

  Начальник управління – капітан поліції Перегуда Сергій Петрович

  Контакти

  Телефон начальника: (044) 271-91-61;

  Адреса: вул. Володимирська, 15, м. Київ, 01601

  Основні завдання підрозділу:

  1.   Організовує та бере участь у забезпеченні реалізації державної політики у сфері забезпечення публічної (громадської) безпеки і порядку, охорони прав і свобод людини, а також інтересів суспільства і держави, протидії злочинності, надання в межах, визначених законом, послуг з допомоги особам, які з особистих, економічних, соціальних причин або внаслідок надзвичайних ситуацій потребують такої допомоги.

  2.   Здійснює оперативно-розшукову діяльність з попередження, виявлення та припинення правопорушень, у тому числі вчинених учасниками та членами організованих груп і злочинних організацій.

  Функції управління:

  1)   запобігання кримінальним правопорушенням з мотивів расової, національної, релігійної, політичної та іншої нетерпимості;

  2) попередження, виявлення та припинення правопорушень проти виборчих, трудових та інших особистих прав і свобод людини і громадянина;

  3)   протидію правопорушенням проти довкілля, які посягають на життя та здоров'я людей;

  4)   запобігання організації масових заворушень і протиправних дій, які посягають на громадський порядок;

  5)   протидію провокування масових заворушень та інших протиправних дій, які посягають на громадський порядок, поширення матеріалів із закликами до насильства, жорстокості, розпалювання національної, расової чи релігійної ворожнечі, посягання на права і свободи людини, у тому числі з використанням засобів масової інформації;

  6)   попередження, виявлення та припинення в межах компетенції злочинів проти авторитету органів державної влади, місцевого самоврядування, об'єднань громадян та злочинів проти безпеки та незалежної діяльності журналістів;

  7)   запобігання злочинам, які перешкоджають діяльності державного чи громадського діяча;

  8)   недопущення протиправних дій, які порушують нормальну роботу об'єктів інфраструктури та життєзабезпечення населення;

  9)   попередження, виявлення та припинення протиправних посягань на особисті права і свободи людини і громадянина, права службових осіб юридичної особи, а також інших осіб, які відповідно до закону, установчих документів юридичної особи чи договору мають право діяти від імені юридичної особи, у тому числі на тимчасово окупованих територіях.

 • Відділ дізнання

  Відділ дізнання Головного управління Національної поліції  у м. Києві

  Начальник відділу Коширець Анатолій Володимирович

  Контакти

  Адреса: вул. Володимирська, 15, м. Київ, 01601

  Телефон: (044-271-91-99); (044-271-94-87)

  Керівництво відділу дізнання Головного управління Національної поліції  у м. Києві

  Начальник відділу майор поліції Коширець Анатолій Володимирович

  Заступник начальника відділу майор поліції Бурзак Віта Михайлівна

 • Сектор запобігання корупції

  Сектор запобігання корупції Головного управління Національної поліції у м. Києві

  Начальник сектору майор поліції Пономаренко Юлія Валеріївна

  Службовий телефон:  (044) 271-69-42

  Поштова адреса:  01601, вул. Володимирська, 15, м. Київ

Окремі підрозділи ГУНП

 • Полк поліції особливого призначення № 1

  Полк поліції особливого призначення №1 Головного управління Національної поліції у м. Києві

  Т.в.о. командира полку підполковник поліції САЛІЄНКО Михайло Борисович

  Kонтакти

  Телефон чергового:  (044) 524-14-27

  Телефон - факс чергового: (044) 525-95-71

  Адреса: проспект Валерія Лобановського,152, 03039

  Електронна адреса: [email protected]

  ГРАФІК

  особистого прийому громадян керівництвом Полку поліції особливого призначення №1 Головного управління Національної поліції у місті Києві

  Т.в.о. командира полку

  підполковник поліції

  САЛІЄНКО Михайло Борисович

  четвер :

  з 11.00 до 13.00

  Т.в.о. заступника командира полку

  майор поліції

  ДРОФА Сергій Анатолійович 

  середа:

  з 11.00 до 13.00

  Заступник командира полку - начальник штабу

  підполковник поліції

  ПОТІЙКО Віктор Васильович

  вівторок:

  з 11.00 до 13.00

  Заступник командира полку з кадрового забезпечення

  підполковник поліції

  КОБЗАР Костянтин Петрович

  Щоденно, крім вихідних

  з 11.00 до 13.00

  Коротка історія Полка   

  Полк поліції особливого призначення створений на базі розформованого ПМОП "Беркут" в 2014 році та наказом ГУМВС України в м. Києві у березні 2014 року створено СПМ (спеціальний полк поліції) ГУМВС України в  м. Києві, Наказом ГУМВС України в м. Києві у вересні 2014 року створено ПМГБОП (полк міліції громадської безпеки особливого призначення) ГУМВС України в м. Києві, Наказами ГУНП у м. Києві у листопаді 2015 року створено ППОП №1 ГУНП у м. Києві.

  Основні завдання та функції на сьогодні:

  Завдання:

  • запобігання, виявлення та припинення адміністративних і кримінальних правопорушень;
  • забезпечення публічної безпеки і порядку під час проведення зборів, мітингів, походів, демонстрацій та інших масових заходів;
  • забезпечення безпеки взятих під захист осіб, членів їх сімей, охорона адміністративних, державних будівель та інших об’єктів на підставах та в порядку, визначених законодавством України;
  • участь в антитерористичних операціях, що проводяться відповідно до Закону України «Про боротьбу з тероризмом».

  Функції:

  1) вживають заходів самостійно або відповідно до визначених функцій разом з іншими структурними підрозділами ГУНП та територіальними (відокремленими) підрозділами НПУ, Національною гвардією України, у процесі своєї діяльності взаємодіють з органами правопорядку та іншими органами державної влади, органами місцевого самоврядування відповідно до Закону та інших нормативно-правових актів;

  2) вживають заходів для забезпечення публічної безпеки і порядку на вулицях, площах, у парках, скверах, на стадіонах, вокзалах, в аеропортах, морських та річкових портах, інших публічних місцях та під час проведення масових заходів;

  3) забезпечують безпеку взятих під захист осіб, членів їх сімей, охорону адміністративних, державних будівель та інших об’єктів на підставах та в порядку, визначених законодавством України;

  4) відповідно до законодавства України та у межах своєї компетенції беруть участь у боротьбі з тероризмом, забезпечують ефективне використання сил і засобів під час проведення антитерористичних операцій;

  5) уживають заходів, спрямованих на усунення загроз життю та здоров’ю фізичних осіб і публічній безпеці, що виникли внаслідок учинення адміністративного, кримінального правопорушення;

  6) доставляють у випадках і порядку, визначених законодавством, затриманих осіб, підозрюваних у вчиненні кримінального правопорушення, та осіб, які вчинили адміністративне правопорушення;

  7) забезпечують публічну безпеку і порядок у місцях тимчасового перебування посадових осіб, щодо яких здійснюється державна охорона, та на прилеглій до них території;

  8) у межах повноважень, передбачених законодавством України, організовують та здійснюють заходи щодо рятування людей, забезпечення їх безпеки, охорони майна в разі стихійного лиха, аварій, пожеж, катастроф та ліквідації їх наслідків;

  9) беруть участь у забезпеченні відповідно до законодавства правового режиму воєнного або надзвичайного стану, зони надзвичайної екологічної ситуації у разі їх оголошення на всій території України або в окремій місцевості;

  10) здійснюють інші повноваження відповідно до законодавства.

   

 • Полк поліції особливого призначення № 2

  Полк поліції особливого призначення № 2 Головного управління Національної поліції у м. Києві

  Командир полку Павлушко Михайло Миколайович

   

  Контакти

  Телефон чергової частини: (044) 525-64-26

  Телефон канцелярії: (044) 525-79-74

  Адреса: місто Київ, вул. Моторна, 6, індекс 03083

  Електронна адреса: polkmsp@ukr.net

  ГРАФІК

  особистого прийому громадян командним складом полку Головного управління Національної поліції у місті Києві

  Командир полку

  майор поліції

  Павлушко Михайло Миколайович

   

  П’ятниця

  з 09:00 до13:00

  Заступник командира полку

  підполковник поліції

  Костюк Сергій Миколайович

   

  Понеділок

  з 09:00 до13:00

  Заступник командира полку з логістики та матеріально-технічного забезпечення

  підполковник поліції

  Дзюба Сергій Миколайович

   

  Вівторок

  з 09:00 до 13:00

  Заступник командира полку з кадрового забезпечення

  підполковник поліції

  Артеменко Юрій Юрійович

   

  Понеділок

  з 14:00 до 18:00

  Начальник штабу полку

  майор поліції

  Онуфрієв Володимир Дмитрович

   

  Середа

  з 09:00 до 13:00

  Помічник командира полку

  підполковник поліції

  Ситайло Роман Миколайович

   

  Четвер

  з 09:00 до 13:00

   

  Коротка історія полку

  У 1993 році, з метою забезпечення охорони громадського порядку та безпеки в місцях розташування Адміністрації Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, місцях перебування і маршрутах слідування осіб, щодо яких здійснюється державна охорона та іноземних делегацій державного рівня при Головному управлінні було створено окремий батальйон міліції спеціального призначення, який в подальшому був реорганізований у полк міліції спеціального призначення. У 2012 році, у зв’язку з реорганізацією МВС України, на полк було покладено також функції з охорони територій та адміністративних будівель апарату Міністерства внутрішніх справ України.

  Відповідно до Положення про полк поліції особливого призначення № 2 Головного управління Національної поліції у м. Києві, затвердженого наказом ГУНП у м. Києві  у липні 2017 року, полк є са­­­мостійним підрозділом Головного управління Національної поліції у м. Києві.

   

  Основні завдання полку

   

  1. Забезпечення публічної безпеки і порядку на територіях прилеглих до адміністративних будівель Адміністрації Президента України, Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України (в тому числі й під час проведення заходів за участі вищих посадових осіб держави, іноземних делегацій, масових заходів за участі великої кількості громадян).

  2. Організація та забезпечення охорони території та перепускного режиму на територіях адміністративних будівель апарату МВС України, відповідно до нормативних актів МВС України.

  3. Забезпечення публічної безпеки і порядку на вулицях, площах, в парках та інших публічних місцях, виявлення, запобігання і припинення кримінальних, а також  адміністративних правопорушень, затримання осіб, які їх скоїли.

   

  На даний час, згідно завдань,покладених на підрозділ, працівники полку цілодобово забезпечують публічний порядок і безпеку та оперативно реагують на всі ускладнення оперативної обстановки на територіях прилеглих до будівель Адміністрації Президента України, Верховної Ради України, Будинку Уряду України, а також під час проведення масових заходів за участі громадян, інших акцій, які проводяться різноманітними політичними силами, організаціями, громадянами на вказаних територіях.

   

  Основна увага нарядів спрямована на профілактику і недопущення вчинення правопорушень, терористичних проявів біля органів державної влади, забезпечення нормальної роботи цих органів.

   

  Працівниками полку постійно проводиться робота з громадянами, в тому числі, які приймають участь у різних акціях, щодо недопущення ними порушень публічного порядку, що дає позитивні результати та відбивається на кількості вчинених правопорушень на території обслуговування. Також працівники полку належним чином забезпечують охорону території та перепускний режим до адміністративних будівель апарату МВС України.

   

  Крім основних завдань працівники полку задіюються для забезпечення публічного порядку на інших об’єктах Національної поліції та Головного управління, а також під час проведення у місті культурних та спортивних масових заходів. 

   

 • Полк патрульної служби поліції особливого призначення "Київ"

  Полк патрульної служби поліції особливого призначення «Київ» Головного управління Національної поліції у м. Києві

  Начальник полку САТАРЕНКО Віталій Володимирович

   

  Kонтакти

  Телефон чергової частини   (096) 249-80-66; (044) 566-77-67

  Телефон канцелярії: (063) 447-43-88

  Адреса: вул. Ремонтна, 7, м. Київ, 02099

  Електронна адреса: [email protected]

   

  ГРАФІК

  особистого прийому громадян керівництвом Полку патрульної служби поліції особливого призначення «Київ» Головного управління Національної поліції у місті Києві

  Керівництво

  Дні та години прийому

  Командир полку

  майор поліції

  САТАРЕНКО Віталій Володимирович

  Четвер:

  з 11.00 до 13.00

  Заступник командира полку

  майор поліції

  ТРЕТЯК Вадим Юрійович

  Середа:

  з 11.00 до  13.00

  Заступник командира полку з кадрового забезпечення

  підполконик поліції

  САВЧЕНКО Ольга Михайлівна

  П’ятниця:

  з 11.00 до 13.00

  Заступник командира полку з логістики та матеріально-технічного забезпечення

  старший лейтенант поліції

  БОНДАРЧУК Дмитро Олександрович

  Понеділок:

  з 11.00 до 13.00

  Помічник командира полку

  старший лейтенант поліції

  АГАФОНОВ Максим Володимирович

  Вівторок:

  з 11.00 до 13.00

  Історія створення підрозділу

  Полк патрульної служби поліції особливого призначення «Київ» Головного управління Національної поліції у місті Києві - це структурний підрозділ поліції публічної безпеки, який забезпечує охорону публічного порядку, особисту безпеку громадян, захист їх прав і свобод, законних інтересів, власності від злочинних посягань, запобігає правопорушенням на вулицях та в інших громадських місцях та припиняє їх, як на території міста Києва, так і в зоні проведення антитерористичної операції на території Донецької та Луганської областей.

  Полк ПСПОП «Київ» ГУ НП у м. Києві було створено 21 жовтня 2015 року.

  До його складу увійшли підрозділи: Батальйон «Київ-1», Батальйон «Київ-2», Батальйон «Золоті ворота», Батальйон «Січ», Батальйон «Свята Марія», які формувались із патріотично налаштованих українців для оборони рідної держави від загарбників.

  Першим командиром полку був призначений підполковник поліції Войцеховський Богдан Олександрович.

  З 2016 року посаду командира полку обіймає майор поліції Сатаренко Віталій Володимирович.

   

  Особовий склад підрозділу постійно задіяний до участі в проведенні антитерористичної операції на території Донецької та Луганської областей. Крім того, на території міста Києва забезпечує охорону публічного порядку в піших патрулях, під час масових заходів, в судових установах міста, а також заступає на службу в опорних пунктах поліції на в'їздах до міста, на території прилеглій до Бабиного Яру, на території залізничних вокзалів «Київ-Пасажирський» та «Дарницький», на території аеропорту «Жуляни».

   

  Основні завдання та функції на сьогодні:

   

  1) участь в антитерористичних операціях, що проводяться відповідно до Закону України «Про боротьбу з тероризмом», – вживають заходи самостійно або, відповідно до визначених функцій, разом з іншими структурними підрозділами ГУНП у м. Києві та територіальними (відокремленими) підрозділами Національної поліції України, Національною гвардією України, у процесі своєї діяльності взаємодіють з органами правопорядку та іншими органами державної влади, органами місцевого самоврядування, відповідно до Закону та інших нормативно-правових актів;

  2) вживають заходів для забезпечення публічної безпеки і порядку на вулицях, площах, у парках, скверах, на стадіонах, вокзалах, в аеропортах, морських та річкових портах, інших публічних місцях та під час проведення масових заходів;

  3) забезпечують безпеку взятих під захист осіб, членів їх сімей, охорону адміністративних, державних будівель та інших об’єктів на підставах та в порядку, визначених законодавством України;

  4) уживають заходів, спрямованих на усунення загроз життю та здоров’ю фізичних осіб і публічній безпеці, що виникли внаслідок учинення адміністративного, кримінального правопорушення;

  5) доставляють у випадках і порядку, визначених законодавством, затриманих осіб, підозрюваних у вчиненні кримінального правопорушення, та осіб, які вчинили адміністративне правопорушення;

  6) забезпечують публічну безпеку і порядок у місцях тимчасового перебування посадових осіб, щодо яких здійснюється державна охорона, та на прилеглій до них території;

  7) у межах повноважень, передбачених законодавством України, організовують та здійснюють заходи щодо рятування людей, забезпечення їх безпеки, охорони майна в разі стихійного лиха, аварій, пожеж, катастроф та ліквідації їх наслідків;

  8) беруть участь у забезпеченні відповідно до законодавства правового режиму воєнного або надзвичайного стану, зони надзвичайної екологічної ситуації у разі їх оголошення на всій території України або в окремій місцевості;

  9) здійснюють інші повноваження відповідно до законодавства.

 • Батальйон супроводження

  Батальйон супроводження Головного управління Національної поліції у м. Києві

  Командир батальону  Почтовик Роман Володимирович

  Kонтакти

   

  Телефон чергової частини   (044) 484-37-76

  Телефон канцелярії (044) 254-92-32

  Адреса: проспект Перемоги, 10-В, м. Київ, 01135

  Електронна адреса: [email protected]

   

  ГРАФІК

  особистого прийому громадян керівництвом батальйону супроводження Головного управління Національної поліції у місті Києві

  Командир батальйону супроводження

  підполковник поліції

  ПОЧТОВИК Роман Володимирович

  П’ятниця:

  з 10.00 до 12.00

  Заступник командира батальйону супроводження

  підполковник поліції

  ПОНОМАРЬОВ Олексій Вікторович

  Четвер :

  з 11.00 до 13.00

  Заступник командира батальйону супроводження
  капітан поліції

  ЛЯШЕНКО Олексій Миколайович

  Середа:

  з 10.00 до 12.00

   

  Історія  підрозділу

  Після набрання чинності Законом України «Про Національну поліцію», наказом Головного управління Національної поліції у м. Києві від 07.11.2015 № 2  затверджений тимчасовий штат батальйону супроводження Головного управління Національної поліції у м. Києві.

  Батальйон супроводження є самостійним структурним підрозділом Головного управління Національної поліції у м. Києві, який у межах компетенції здійснює реалізацію  державної політики щодо забезпечення безпеки дорожнього руху та здійснення супроводження транспортних засобів.

  У своїй діяльності батальйон супроводження керується Конституцією України, законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, МВС, Національної поліції України та іншими нормативно-правовими актами.

  Діяльність батальйону супроводження ґрунтується на принципах верховенства права, дотримання прав і свобод людини, законності, гуманізму, поваги до особи, конспірації та дотримання режиму секретності.

   

  Основні завдання

  1. Забезпечення супроводження автомобілів по місту Києву та областях України з посадовими особами, відносно яких здійснюється державна охорона.
  2. Забезпечення безпечного і безперешкодного проїзду по місту Києву та Київській області автомобілів з посадовими особами, відносно яких здійснюється державна охорона.
  3. Здійснення супроводження територією міста Києва та Київської області інших категорій транспортних засобів, у тому числі на платній основі.
  4. Несення служби на стаціонарних постах на виїздах (в’їздах) з (до) міста Києва.

   

 • Батальйон конвойної служби

  Батальйон конвойної служби  Головного управління Національної поліції у м. Києві

  Командир батальйону полковник поліції Боровський Сергій Романович

   

  Kонтакти Телефон факс (044) 529-59-25

  Телефон чергової частини (044) 529-56-55

  Телефон канцелярії (044) 529 57 98

  Адреса: м. Київ, вулиця В. Брожка, 60/48, індекс 03069

  Електронна адреса: [email protected]

  ГРАФІК

  особистого прийому громадян керівництвом Батальйону конвойної служби поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві

  Керівництво

  Дні та години прийому

  Командир Батальйону конвойної служби

  полковник поліції

  Боровський Сергій Романович

  щовівторка з 09.00 до 12.00 та щочетверга з 15.00 до 18.00

   

  заступник командира батальйону

  капітан поліції

  Горілко Микола Миколайович

  щопонеділка з

   15.00 до 18.00

  заступник командира батальйону

  майор поліції

  Ящук Жанна Миколаївна

  щочетверга з

  11.00 до 14. 00

  начальник штабу батальйону

  старший лейтенант поліції

  Колесник Анатолій Юрійович

   

   

  щоп’ятниці з

   

  09.00 до 11. 00

   

  начальник відділення логістики та матеріально-технічного забезпечення

  майор поліції

  Демянюк Олександр Сергійович

  щовівторка з

  11.00 до 14.00

  Коротка історія батальйону

  До 1982 року конвоювання заарештованих та ув’язнених під варту осіб до районних судів міста Києва здійснювалось особовим складом дивізіону конвойної служби міліції полку патрульно-постової служби міліції УВС Київського міськвиконкому. У 1982 році на базі 2 дивізіону конвойної служби міліції оперативного полку УВС Київського міськвиконкому був створений окремий дивізіон конвойної служби, який згодом реорганізували у батальйон конвойної служби міліції.

  Наказом МВС УРСР у лютому 1987 року створено окремий батальйон конвойної служби міліції УВС Київського міськвиконкому на базі окремого дивізіону конвойної служби міліції УВС Київського міськвиконкому.

  Наказом МВС України у серпні 1996 року до складу окремого батальйону конвойної служби міліції введено додатково спеціальні роти (рота по охороні Центру судово-психіатричної експертизи та рота по охороні заарештованих у лікувальних закладах).

  Наказом МВС України у  березні 1999 року на базі батальйону конвойної служби міліції та спеціальної роти судової міліції ГУМВС України в місті Києві створений перший в історії Незалежної України полк конвойної служби міліції, підпорядкований Головному управлінню МВС України в місті Києві.

  У липні 2000 року на базі полку створена  спеціальна рота по охороні  громадського порядку  в  медичних закладах Головного управління охорони здоров’я міста Києва.

  Наказом ГУНП у м. Києві з лютого 2018 року затверджено новий штат батальйону конвойної служби Головного управління Національної поліції у м. Києві.

  Основними завданнями підрозділу є:

  - забезпечення конвоювання заарештованих та взятих під варту осіб до районних судів міста Києва, слідчого управління Головного управління, Генеральної прокуратури та прокуратури міста Києва;

  - забезпечення охорони та конвоювання заарештованих та взятих під варту осіб під час проведення слідчих дій за межами спеціальних закладів;

  - забезпечення охорони заарештованих і взятих під варту осіб у лікувальних закладах, що обслуговуються батальйоном конвойної служби, та під час проведення судово-психіатричних експертиз.

   

   

 • Кінологічний центр

  Кінологічний центр Головного управління Національної поліції у м. Києві

  Начальник кінологічного центру Куцук Микола Іванович

   

  Kонтакти

  Телефон чергової частини   (044) 425-10-82

  Телефон начальника (044) 425-10-96

  Адреса: Вознесенський узвіз, 27, м. Київ, 01601

  Електронна адреса: [email protected]

  ГРАФІК

  особистого прийому громадян керівництвом кінологічного центру Головного управління Національної поліції у місті Києві

  Начальник кінологічного центру

  підполковник поліції

  КУЦУК Микола Іванович

  Понеділок:

  з 11.00 до 13.00

  Заступник начальника кінологічного центру

  капітан поліції

  ІВАШКО Віталій Юрійович

  П’ятниця:

  з 10.00 до 13.00

  Заступник начальника кінологічного центру

  ЛЕВЧЕНКО Леонід Миколайович

  Середа:

  з 15.00 до 17.00

  Коротка історія центру

  Кінологічний центр Головного управління Національної поліції у м. Києві – це структурний підрозділ, що входить до блоку кримінальної поліції і є головним кінологічним підрозділом Головного управління Національної поліції у м. Києві з організації підготовки та використання службових собак у забезпеченні публічної безпеки і порядку, охорони прав і свобод людини, а також інтересів суспільства і держави, протидії злочинності.

   

  Кінологічний центр у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, нормативно-правовими актами МВС, Національної поліції України та Положенням про кінологічний центр.

   

  Кінологічний центр розташовується на окремих, закріплених за ним територіях (Шевченківський район Вознесенський узвіз 27, Святошинський район вул. Федора Кричевського, 21-а, Дарницький район вул. Зрошувальна, 39-а), має у своєму користуванні відповідні об’єкти, будівлі, приміщення, вольєри для утримання собак та майданчики для їх тренування.

   

   На кінологічному центрі утримуються службові собаки, які використовуються в протидії злочинності, забезпеченні публічної безпеки і порядку, виконанні інших службових завдань та які поділяються на: розшукових, патрульно-розшукових, вартових, конвойних та спеціальних: по пошуку вибухових речовин, вогнепальної зброї, наркотичних засобів, трупів, для проведення одорологічної вибірки (собаки-детектори).

  Крім цього, з метою створення резерву поголів’я службових собак, на кінологічному центрі утримуються резервні собаки.

   

  Основні завдання кінологічного центру.

   

  1. Організація управління та координації діяльності кінологів з ефективного використання службових собак у розшуку і затриманні правопорушників, розкритті вбивств, розбійних нападів, крадіжок тощо, виявленні наркотичних засобів і вибухових речовин, вогнепальної зброї, одорологічній експертизі, забезпеченні публічної безпеки і порядку на станціях київського метрополітену, вокзальних комплексів, конвоюванні заарештованих та засуджених, в охороні важливих об’єктів, територій та під час проведення масових та інших заходів.

  2. Організація і розвиток кінологічної служби, її ефективне функціонування з метою кінологічного забезпечення оперативно-службової діяльності органів і підрозділів поліції в протидії злочинності та забезпеченні публічної безпеки і порядку.

  3. Участь у попередженні, виявленні, розслідуванні та розкритті кримінальних правопорушень шляхом застосування засобів і методів кінологічної служби під час проведення слідчих дій, оперативно-розшукових та інших профілактичних заходів.

  4. Організаційне, аналітичне та методичне забезпечення оперативно-службової діяльності кінологічної служби. Координація роботи кінологічних підрозділів та безпосередня участь у попередженні, виявленні, розслідуванні та розкритті кримінальних правопорушень.

  5. Упровадження організаційних заходів щодо забезпечення розвитку матеріально-технічної бази системи кінологічної служби, здійснення ветеринарної та інших необхідних видів діяльності.

 • Ізолятор тимчасового тримання

  Ізолятор тимчасового тримання Головного управління Національної поліції у м. Києві

   

  Начальник ізолятора тимчасового тримання Шубрат Олександр Борисович

   

  Kонтакти

  Телефон начальника (044) 271-66-42

  Телефон чергової частини   (044) 482-47-76

  Телефон діловода (044) 482-47-78

  Адреса: пров. Косогірний, 7, м. Київ, 04050

  Електронна адреса: [email protected]

  ГРАФІК

  особистого прийому громадян керівництвом ізолятора тимчасового тримання Головного управління Національної поліції у місті Києві

  Начальник ізолятора тимчасового тримання

  майор поліції

  ШУБРАТ Олександр Борисович

  Понеділок:

  з 11.00 до 13.00

  Заступник начальника ізолятора тимчасового тримання

  майор поліції

  БОНДАРЕНКО Володимир Олексійович

  Середа:

  з 10.00 до 13.00

  Заступник начальника ізолятора тимчасового тримання

  капітан поліції

  ПЕТРЕНКО Юрій Григорович

  П’ятниця:

  з 15.00 до 17.00

  Коротка історія ізолятора

  Ізолятор тимчасового тримання Головного управління Національної поліції у місті Києві є спеціальною установою поліції, діяльність якого пов’язана з охороною затриманих і взятих під варту осіб.

   Установа підпорядковується безпосередньо начальникові Головного управління, заступникові начальника Головного управління по забезпеченню превентивної діяльності, відділу організації діяльності ізоляторів тимчасового тримання ГУНП у м. Києві  та розташована за адресою: м. Київ, пров. Косогірний, 7.

            Ізолятор тимчасового тримання діє на основі суворого дотримання інтересів суспільства, прав і свобод громадян. У своїй роботі керується:

  -  Законом України “Про поліцію”;

  -  Законом України «Про попереднє ув’язнення» від 30 червня 1993р.;

  - Законом України “Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини” від 23 грудня 1997р.;

  - Кримінальним процесуальним кодексом України;

  - Загальною Декларацією прав людини (Затверджена на 3-й сесії Генеральної Асамблеї ООН 10.12.1948р.);

  - Конвенцією  проти катувань та інших жорстоких, нелюдських або таких, що принижують гідність, видів поводження і покарання. { Конвенцію ратифіковано із застереженнями Указом   Президії ВР N 3484-XI ( 3484-11 ) від 26.01.87 };

  - Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод від 04.11.1950;

  - Положенням про порядок короткочасного затримання осіб, підозрюваних у вчиненні злочину від 01 січня  1977 року;

  - Наказами МВС України. 

  Діяльність ізоляторів тимчасового тримання направлена на виконання завдань по забезпеченню належної охорони та режиму тримання осіб, поміщених до ІТТ, з метою запобігання можливому ухиленню особи, затриманої за скоєння кримінального правопорушення, взятої під варту, від органів досудового розслідування та суду, перешкоджанню кримінальному провадженню або зайняттю злочинною діяльністю, а також забезпечення виконання ухвал та постанов суду. Ізолятори тимчасового тримання є спеціальними установами для тримання осіб, затриманих за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення; осіб, затриманих на підставі ухвали слідчого судді про дозвіл на затримання з метою приводу; осіб, стосовно яких застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою не строк до 3 діб (якщо доставляння ув’язнених до слідчого ізолятора (далі – СІЗО) у цей період не можливе через віддаленість або відсутність належних шляхів сполучення, вони можуть утримуватись в ІТТ не більше 10 діб); засуджених, які прибули із СІЗО та установ виконання покарань у зв’язку з розглядом справи в суді або проведенням з ними слідчих (розшукових) дій; адміністративно арештованих - за відсутності спеціального приймальника для утримання осіб, підданих адміністративному арешту.

  Охорона затриманих і взятих під варту осіб здійснюється нарядами поліції. Вона полягає в забезпеченні їх надійної ізоляції, постійному нагляді за ними та охороні утримуваних осіб під час перебування в ІТТ.

 • Приймальник-розподільник для дітей

  Приймальник-розподільник для дітей Головного управління Національної поліції у м. Києві

  Начальник приймальника-розподільника для дітей Шевченко Людмила Сергіївна

   

  Kонтакти

  Телефон кімнати прийому дітей: (044) 432-68-64, (044) 432-68-71

  Телефон канцелярії (044) 432-68-69

  Адреса: провулок Бондарський, 14, м. Київ, 04073

  Електронна адреса: [email protected]

  ГРАФІК

  особистого прийому громадян керівництвом приймальника-розподільника для дітей Головного управління Національної поліції у місті Києві

  Керівництво

  Дні та години прийому

  Начальник ПРД

  майор поліції

  ШЕВЧЕНКО Людмила Сергіївна

  Понеділок, середа, п’ятниця:

  з 10.00 до 13.00

  Перший заступник начальника ПРД

  капітан поліції

  ГЕРАСИМЧУК Інна Костянтинівна

  Вівторок, четвер:

  з 14.00 до  18.00

  Коротка історія:

  Приймальник-розподільник для дітей ГУНП у м. Києві - спеціалізована установа поліції, що здійснює свою діяльність відповідно до Законів України  «Про Національну поліцію України», «Про органи і служби в справах дітей і спеціальні установи для дітей», наказу МВС України «Про організацію діяльності приймальників-розподільників для дітей органів Національної поліції України» та Угоди «Про співробітництво держав-учасниць  СНД в питаннях повернення неповнолітніх в держави їх постійного проживання», підписаної в місті Кишиневі від 07.10.2002 року.

  Основними завданнями приймальника-розподільника для дітей є:

  • забезпечення захисту прав дітей та їх утримання в приймальнику-розподільнику відповідно до чинного законодавства та міжнародних стандартів,
  • проведення профілактично-виховної, психологічної та корекційної роботи з дітьми, які опинились у конфлікті із законом;
  • супроводження та влаштування дітей до спеціальних навчальних закладів;
  • повернення неповнолітніх, що залишили держави постійного проживання батькам або іншим законним представникам;
  • запобігання дитячій бездоглядності в межах поліцейського піклування.

  Установа приймає дітей у цілодобовому режимі.

   

 • Тренінговий центр

  Тренінговий центр Головного управління Національної поліції у м. Києві

  Начальник управління  

   

  Kонтакти

  Телефон (044) 568-34-51

  Телефон черговий (044) 568-34-65

  Адреса: вул. Бориспільська, 5, м. Київ

  Електронна адреса: [email protected]

  Керівництво тренінгового центру Головного управління Національної поліції
  у м. Києві:

  Начальник тренінгового центру – (вакансія)

  Заступник начальника тренінгового центру – підполковник поліції

  СВІНЦІЦЬКИЙ Вадим Васильович.

   

  Коротко про підрозділ

   

  Тренінговий центр Головного управління Національної поліції у м. Києві (далі – Центр) є навчальним підрозділом у структурі Головного управління. У своїй діяльності Центр керується Конституцією України, законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, іншими нормативно-правовими актами МВС, Національної поліції, Головного управління та цим Положенням.

   

  Основні завдання Центру:

  • організація та проведення занять на навчально-тренувальних, навчально-перевірочних зборах, підвищення кваліфікації з працівниками поліції, які потребують підвищення рівня професійної підготовки;
  • надання практичної та методичної допомоги структурним підрозділам Головного управління з питань організації та проведення занять з особовим складом із службової підготовки, конференцій, тематичних семінарів, конкурсів професійної майстерності, а також випробувань працівників за підсумками навчального року в системі службової підготовки, перед призначенням на посади та закріпленням вогнепальної зброї;
  • розвиток та удосконалення навчально-матеріальної бази в межах своєї компетенції;
  • запровадження в навчальний процес нових навчальних та інформаційних технологій, спрямованих на удосконалення якості підготовки працівників;
  • вивчення та узагальнення позитивного досвіду роботи підрозділі Національної поліції з метою його використання в навчальному процесі;
  • застосування в своїй діяльності досягнень науки і техніки, інформаційних систем, мережі зв’язку, а також сучасної інформаційно-телекомунікаційної інфраструктури;
  • розвиток педагогічної та професійної майстерності інспекторського складу, створення умов для їх професійного вдосконалення;

  -         розгляд заяв та звернень громадян, підприємств, установ, організацій з питань діяльності Центру.

  Планування та організацію навчальних зборів здійснює відділ професійного навчання управління кадрового забезпечення Головного управління Національної поліції у м. Києві спільно із заінтересованими структурними підрозділами та тренінговим центром. 

  Вимоги до обсягу та змісту занять на навчальних зборах для кожної посадової категорії працівників поліції встановлюються відповідними навчальними і тематичними планами та програмами, які розробляє відділ професійного навчання управління кадрового забезпечення Головного управління.

  Управління Центром здійснюється з урахуванням вимог законодавства та Положення про Центр, яке розробляється управлінням кадрового забезпечення Головного управління та затверджується наказом Головного управління Національної поліції у м. Києві.

  Безпосереднє керівництво Центром здійснює його начальник, який призначається на посаду та звільняється з неї наказом Головного управління Національної поліції у м. Києві. Організаційно-методичне керівництво Центром та контроль за його діяльністю здійснює відділом професійного навчання управління кадрового забезпечення ГУНП у м. Києві.

  Під час своєї діяльності Центр співпрацює із структурними підрозділами ГУНП у м. Києві, з питань необхідних для забезпечення його діяльності. Контроль за діяльністю Центру здійснюється шляхом проведення комплексних та цільових перевірок навчальної та методичної діяльності.

  Навчально-методична робота та контроль за її організацією:

  Навчальний процес у Центрі здійснюється відповідно до навчальних планів і програм та навчально-методичних документів з організації службової підготовки працівників  Національної поліції України. Зміст і обсяг навчального процесу, строки навчання, форми та методи проведення занять в Центрі визначаються навчальними планами та програмами.

  Навчальні збори в Центрі проводяться згідно плану-графіку, який готує відділ професійного навчання управління кадрового забезпечення Головного управління щоквартально.

  Основними формами підготовки в Центрі є:

  різні типи занять;

  лекції;

  практичні заняття;

  індивідуальні заняття;

  практичні семінари;

  самостійна підготовка.

  Інспекторський склад Центру самостійно визначає засоби і методи навчання.

  Формами методичної роботи Центру є:

  засідання навчально-методичної ради, конференції, семінари з проблем теорії
  та практики навчання;

  участь інспекторського складу в розробці навчальних планів, програм, матеріалів навчально-методичного забезпечення занять, методичних рекомендацій з навчальних дисциплін; проведення пробних, показових занять, обмін досвідом викладання;

  вивчення, узагальнення та впровадження в навчальний процес передового досвіду роботи навчальних закладів МВС, інших навчальних закладів, органів внутрішніх справ,
  а також соціологічних досліджень з питань ефективності навчального процесу;

  самостійна робота викладацького складу з питань підвищення педагогічної майстерності.

Територіальні (відокремлені) підрозділи

 • Голосіївське УП

  Голосіївське управління поліції Головного управління  Національної поліції у м. Києві

  Загальна інформація для громадян

  Адреса м. Київ, вул. Голосіївська, 15, 03039
  Телефон чергової частини (044) 525-65-60, (044) 525- 04-04 (факс)
  Телефон канцелярії (044) 525-13-83
  Телефон чергової частини ВП № 1 з обслуговування мікрорайонів «Теремки-1» та «Теремки-2» вул. Юрія Смолича, 6Б (044) 250-20-20
  Телефон чергової частини ВП № 3 з обслуговування вул. Велика Васильківська та вул. Антоновича. Адреса: вул. Німецька, 2 (044) 529-35-42
  Електронна адреса [email protected] 

  Графік 

  особистого прийому громадян керівництвом Голосіївського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві

  Посада

  Прізвище

  Дні та години прийому

  Т.в.о начальника Голосіївського управління поліції

  підполковник поліції

  КОЧКАДАМЯН

  Араік Генрикович

  Понеділок

  10.00-12.00

  Перший заступник начальника

  управління

  підполковник поліції

  ДРУЖИНІН

  Дмитро Олександрович

  Вівторок

  10.00–12.00

  Заступник начальника управління – начальник слідчого відділу   

  підполковник поліції

  БОНДАРЕНКО

  Максим Васильович

  Середа

  10.00-12.00

  Заступник начальника управління – начальник відділу превенції 

  полковник поліції

  ГИЖКО

  Олексій Володимирович

  Четвер

  10.00-12.00

  Т.в.о. заступника начальника управління - начальник відділу кримінальної поліції

  майор поліції

      СТРОК

                   Максим Олександрович                

  П’ятниця

  10.00-12.00

  ПОЛОЖЕННЯ
  про Голосіївське управління поліції Головного управління  Національної поліції у м. Києв
  і

   

   
 • Дарницьке УП

  Дарницьке управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві

  Загальна інформація для громадян

  Адреса м. Київ, вул. Кошиця, 3-А, 02068
  Телефон чергової частини

  (044) 572-71-02, (044) 572-70-02 (факс)

  Телефон канцелярії (044) 572-66-92
  Електронна адреса

  [email protected]

  ГРАФІК

  особистого прийому громадян керівництвом Дарницького управління поліції

  Головного управління Національної поліції у м. Києві

  Керівництво

  дні та години прийому

  Начальник Дарницького управління поліції

  П’ЯТНИКІВСЬКИЙ Олександр Анатолійович

  Вівторок

  з 11:00 до 13:00

  Перший заступник начальника управління

  ТИМОШЕНКО Олег Миколайович

  Середа

   з 10:00 до 12:00

  Т.в.о заступника начальника управління –

  начальник слідчого відділу

  ПЛАТОК Тарас Михайлович

  пятниця

  з 10:00 до 13:00

  Заступник начальника управління  –

  начальник відділу кримінальної поліції

  ПАДЮК Ігор Григорович

  понеділок

  з 10:00 до 12:00

  Заступник начальника управління

  ОСТРОГЛЯД Віталій Михайлович

  четвер

  з 11:00 до 13:00

  ПОЛОЖЕННЯ 
  про Дарницьке управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві

   

 • Деснянське УП

  Деснянське управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві

  Загальна інформація для громадян

  Адреса  м. Київ, вул. Драйзера, 9 б, 02217
  Телефон чергової частини (044) 515-87-83, 546-76-85

  Телефон чергової частини ВП №1, вулиця Мілютенка 28, В

  (044) 513-98-02(03)
  Телефон чергової частини ВП №2, вулиця Милославська 23, Д (044) 530-06-25
  Телефон канцелярії (044) 515-51-00
  Телефон канцелярії слідчого відділу:  (044) 515-31-00, 546-77-16
  Телефон відділу дільничних офіцерів поліції:  (044) 546-80-21
  Електронна адреса:  r03_shtab@kyiv.npu.gov.ua

  ГРАФІК

  особистого прийому громадян керівництвом Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві

  Керівництво

  Дні та години прийому

  Начальник Деснянського УП полковник поліції

  ГЕРАСИМЕНКО Юрій Олександрович

  Понеділок:

  з 12.00 до 14.00

  Перший заступник начальника управління полковник поліції

  КУЛИК Олег Володимирович

  Середа:

  з 10.00 до  12.00

  Заступник начальника управління –

  начальник слідчого відділу майор поліції

  СЄРЄБРЯК Станіслав Вадимович

  Вівторок:

  з 10.00 до 12.00

  Заступник начальника управління – начальник відділу кримінальної поліції підполковник поліції

  ТАБАЛА Андрій Анатолійович

  П’ятниця:

  з 11.00 до 13.00

  Заступник начальника управління підполковник поліції

  УМРИХІН Андрій Леонідович

  Четвер:

  з 10.00 до 12.00

   

  ПОЛОЖЕННЯ 
  про Деснянське управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві

   

 • Дніпровське УП

  Дніпровське управління поліції Головного управління  Національної поліції у м. Києві

  Загальна інформація для громадян

  Адреса

  м. Київ, вул. Червоноткацька, 2, 02100

  Телефон чергової частини

  (044) 292-68-18, (044) 292-73-02 (факс)

  Телефон канцелярії

  (044) 292-78-47

  Телефон чергової частини ВП № 1 (з обслуговування житлового масиву  «Воскресенка»)

  м. Київ, вул. П. Запорожця, 19

  (044) 542-09-57

  Телефон чергової частини ВП № 3 (з обслуговування житлового масиву «Русанівка»)

  м. Київ, вул. Ентузіастів, 9В

  (044) 295-67-16

  Телефон чергової частини ВП № 4 (з обслуговування житлового масиву «Березняки»)

  м. Київ, вул. Каунаська, 14/1

  (044) 292-50-54

  Телефон канцелярії слідчого відділу

  (067) 402-71-64

  Телефон канцелярії відділу дізнання

  (095) 587-23-19

  Телефон сектору інформаційної підтримки

  (044) 292-68-19

  Електронна адреса

  [email protected]

  Графік

  особистого прийому громадян керівництвом Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві

  Посада

  Прізвище

  Дні та години прийому

  Начальник Дніпровського управління поліції

  ПАСІЧНИК

  Андрій Володимирович

  п’ятниця

  10:00-12:00

  Перший заступник начальника управління

  ПАЛЬЧЕВСЬКИЙ

  Олександр Анатолійович

  вівторок

  16:00-18:00

  Заступник начальника управління – начальник слідчого відділу

  МАРЧЕНКО

  Богдан Володимирович

  середа

  10:00-12:00

  Заступник начальника управління – начальник відділу  кримінальної поліції

  КУРЯТА

  Леонід Леонідович

  четвер

  16:00-18:00

  ПОЛОЖЕННЯ

  про Дніпровське управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві

 • Оболонське УП

  Оболонське управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві

  Загальна інформація для громадян

  Адреса

  м. Київ, вул. Маршала Малиновського, 2А, 04212

  Телефон чергової частини (044) 418-30-22; (044) 418-31-33 (факс)

  Телефон чергової частини ВП №1, вулиця

  Рокосовського 10 А

  (044) 430-48-42; (044) 430-52-58

  Телефон чергової частини ВП №2, вулиця

  Прирічна 27 Д

  (044) 411-50-06
  Телефон чергової частини ВП с. Пуща-Водиця, вул. Федора Максименка, 21 А (044) 401-93-86
  Телефон канцелярії (044) 426-79-76
  Телефон канцелярії слідчого відділу (044) 418-38-54
  Телефон відділу дільничних офіцерів поліції (044) 426-79-73
  Електронна адреса r05[email protected]

  ГРАФІК

  особистого прийому громадян керівництвом Оболонського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві

  Керівництво

  дні та години прийому

  Начальник  Оболонського УП полковник поліції

  ХУДЯКОВ Євген Олексійович       

  середа

  з 11:00 до 13:00

  Т. в. о. першого заступника начальника управління

  полковник поліції

  МИХАЙЛЕНКО Віктор Васильович

  четвер

  з 16:00 до 18:00

  Заступник начальника управління

  начальник слідчого відділу капітан поліції

  БОНДАР Сергій Олегович

  вівторок

  з 15:00 до 17:00

  Т. в. о. заступника начальника управління

  начальник відділу кримінальної поліції полковник поліції

  КЛИМЕНКО Петро Михайлович

  понеділок

  з 09:00 до 11:00

  Заступник начальника управління підполковник поліції

  ЗАПОРОЖЧЕНКО Олексій Федорович

  п’ятниця

  з 11:00 до 13:00

  ПОЛОЖЕННЯ 
  про Оболонське управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві

 • Печерське УП

  Печерське управління поліції Головного управління  Національної поліції у м. Києві

  Загальна інформація для громадян

  Адреса

  м. Київ, вул. Московська , 30, 01010

  Телефон чергової частини

  044-280-61-18;   044-280-70-42

  Телефон канцелярії

  044-280-57-89

  Електронна адреса

  [email protected]

   

  Графік особистого прийому громадян керівництвом

  Печерського управління поліції

  Головного управління Національної поліції у місті Києві

  Посада

  Прізвище

  Дні та години прийому

  Начальник Печерського управління

  полковник поліції

  ДУБРОВА

  Андрій Миколайович

  щочетверга

  11:00-13:00

  Перший заступник начальника

  управління

  підполковник поліції

  ЛОЗІНСЬКИЙ

  Олександр Сергійович

  щоп’ятниці

  15:00-17:00

  Заступник начальника управління – начальник слідчого відділу

  полковник поліції

  САМУСЕНКО

  Олександр Васильович

  щосереди

  11:00-13:00

  Заступник начальника управління – начальник відділу  кримінальної поліції 

  підполковник поліції

  ПИСЬМЕННИЙ

  Максим Сергійович

  щочетверга

  15:00-17:00

   

 • Подільське УП

  Подільське управління поліції Головного управління  Національної поліції у м. Києві

  Загальна інформація для громадян

  Адреса

  м. Київ, вул. Хорива, 20, 04071

  Телефон чергової частини

  (044) 425-24-34, (044) 425-30-50 (факс)

  Телефон канцелярії

  044-425-32-19

  Електронна адреса

  [email protected]

   

  Графік

  особистого прийому громадян керівництвом Подільського управління поліції  Головного управління Національної поліції у місті Києві

  Посада

  Прізвище

  Дні та години прийому

  Начальник Подільського управління поліції

  ВАСИЛЕНКО

  Павло Юрійович

  середа

  10:00-12:00

  Перший заступник начальника управління

  ЗІНЕНКО

  Наталія Володимирівна

  понеділок

  10:00-12:00

  Заступник начальника управління – начальник слідчого відділу

  ЖИДОВЦЕВ

  Антон Володимирович

  п’ятниця

  10:00-12:00

  Заступник начальника управління – начальник відділу  кримінальної поліції

  ВОЛОШИН

  Олег Степанович

  четвер

  10:00-12:00

  Заступник начальника управління

  СОЛОВЕЙ

  Олександр Віталійович

  п’ятниця

  15:00-17:00

  ПОЛОЖЕННЯ
  про Подільське управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві

   

 • Святошинське УП

  Святошинське управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві

  Загальна інформація для громадян

  Адреса м. Київ, просп. Перемоги, 109, 03115
  Телефон чергової частини (044) 424-03-41, (044) 423-90-76 (факс)
  Фронт-офіс 097-963-44-74

  Телефон чергової частини ВП № 1

  вулиця Чорнобильська, 13Б

  (044) 452-28-06

  Телефон чергової частини ВП № 2

  бульвар Кольцова, 22а

  (044) 405-34-11, (044) 405-34-66

  Телефон канцелярії (044) 424-14-04
  Телефон канцелярії слідчого відділу 067-402-66-52
  Телефон канцелярії дізнання

  097-204-15-77

  Електронна адреса r08_dch@kyiv.npu.gov.ua

  ГРАФІК

  особистого прийому громадян керівництвом Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві

  Керівництво

  Дні та години прийому

  Начальник Святошинського УП

  полковник поліції

  ЧЕРНИШЕВ Сергій Володимирович

  Середа:

  з 15.00 до 17.00

  Заступник начальника управління – начальник слідчого відділу

  підполковник поліції

  ЗАМУЛА Богдан Анатолійович

  Понеділок:

  з 11.00 до 13.00

  Заступник начальника управління – начальник відділу кримінальної поліції

  полковник поліції

  ДАЦЕНКО Роман Григорович

  Четвер:

  з 14.00 до 16.00

  Заступник начальника управління

  підполковник поліції

  ЛИСЮК Володимир Миколайович

  П’ятниця:

  з 14.00 до 16.00

  ПОЛОЖЕННЯ 
  про Святошинське управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві

   

 • Солом'янське УП

  Солом’янське управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві

  Загальна інформація для громадян

  Адреса  м. Київ, просп. Повітрофлотський, 49, 03151
  Телефон чергової частини

  (044) 275-33-00, (073) 104-41-38,

  (044) 249-80-56 (факс)

  Телефон канцелярії (044) 249-79-82
  Телефон канцелярії слідчого відділу (067) 402-68-49
  Електронна пошта r09_kanc@kyiv.npu.gov.ua

  ГРАФІК

  особистого прийому громадян керівництвом Солом’янського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві

  Керівництво

  дні та години прийому

  Т. в. о. начальника управління полковник поліції

  ЗВАРИЧ Василь Миколайович

  вівторок

  з 10:00 до 12:00

  Т. в. о. першого заступника начальника управління

  полковник поліції

  БИКОВ Віталій Вікторович

  середа

   з 17:00 до 19:00

  Заступник начальника управління -

  начальник слідчого відділу майор поліції

  НЕДОШОВЕНКО Святослав Сергійович

  п’ятниця

  з 10:00 до 12:00

  Заступник начальника управління -

  начальник відділу кримінальної  поліції

  підполковник поліції

  ЛЕУС Ігор Володимирович

  четвер

  з 10:00 до 12:00

  Заступник начальника управління

  підполковник поліції

  ЛОСЬ Юрій Петрович

  понеділок

  з 10:00 до 12:00

  ПОЛОЖЕННЯ 
  про Солом’янське управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві

   

 • Шевченківське УП

  Шевченківське управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві

  Загальна інформація для громадян

  Адреса м. Київ, вул. Герцена, 9, 04050
  Телефон чергової частини (044) 486-03-06, 486-56-02 (факс)
  Телефон чергової частини ВП №1, вулиця, Старовокзальна 12 (044) 271-96-78
  Телефон чергової частини ВП №2, вулиця О. Теліги 43-А (044) 271-69-64
  Телефон чергової частини ВП №3, вулиця Януша Корчака 4 (044) 400-84-66
  Телефон чергової частини ВП №4, вулиця Прорізна 12-А (044) 278-81-02
  Телефон канцелярії (044) 486-87-90
  Телефон канцелярії слідчого відділу (044) 486-59-57
  Електронна адреса r10_dch@kyiv.npu.gov.ua

  ГРАФІК

  особистого прийому громадян керівництвом Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві

  Керівництво

  Дні та години прийому

  Начальник Шевченківського УП

  полковник поліції

  ШУМЕЙКО Дмитро Олександрович

  Понеділок:

  з 12.00 до 14.00

  Перший заступник начальника управління

  підполковник поліції

  БУЛЬБИЧ Сергій В’ячеславович

  Середа:

  з 10.00 до 12.00

  Заступник начальника управління – начальник слідчого відділу

  майор поліції

  БОГАТИРЧУК Олександр Миколайович

  Четвер:

  з 16.00 до 18.00

  Заступник начальника управління – начальник відділу кримінальної поліції

  полковник поліції

  ЧЕРНИШЕНКО Віталій Владиславович

  П’ятниця:

  з 10.00 до 12.00

  Заступник начальника управління

  підполковник поліції

  ГАЛАТЕНКО Валентин Валерійович

  Вівторок:

  з 16.00 до 18.00

  ПОЛОЖЕННЯ 
  про Шевченківське управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві

   

 • Управління поліції в метрополітені

  Управління поліції  в метрополітені Головного управління Національної поліції у м. Києві

  Загальна інформація для громадян

  Адреса м. Київ, вул. Ярославська, 20, 04071
  Телефон чергової частини (044) 482-52-53, (044) 482-54-12
  Телефон канцелярії (044) 463-58-89
  Електронна адреса up_vmetro@kyiv.npu.gov.ua

  ГРАФІК

  особистого прийому громадян керівництвом Управління поліції в метрополітені Головного управління Національної поліції у місті Києві

  Керівництво

  Дні та години прийому

  Начальник Управління поліції в метрополітені

  капітан поліції

  НІКОНОВ Михайло Миколайович

  Понеділок:

  з 15.00 до 17.00

  Перший заступник начальника управління

  полковник поліції

  ПАДАЛКО Ростислав Констянтинович

  Середа:

  з 15.00 до 17.00

  Заступник начальника управління – начальник слідчого відділу

  полковник поліції

  ЖУРАВЕЛЬ Олексій Володимирович

  П’ятниця:

  з 15.00 до 17.00

  Т.в.о. Заступника начальника управління – начальник відділу кримінальної поліції

  підполковник поліції

  ЛЕВЧЕНКО Антон Леонідович

  Четвер:

  з 15.00 до 17.00

  Заступник начальника управління

  полковник поліції

  КОЛОМІЄЦЬ Сергій Іванович

  Вівторок:

  з 15.00 до 17.00

  ПОЛОЖЕННЯ 
   про управління поліції  в метрополітені Головного управління Національної поліції у м. Києві

 • Відділ поліції в річковому порту Київ

  Начальник  Полієнко Тарас Іванович

  Телефон чергового  (044) 573-68-03

  Адреса  м. Київ, вул. Електриків, 23-Г,  04176